رئيس سازمان ليگ تاکيد کرد که اعتراض باشگاه پرسپوليس به تاريخ برگزاري دربي مانع انجام اين ديدار در تاريخ 27 دي نميشود.

مهدي تاج درباره اعتراض باشگاه پرسپوليس به تاريخ دربي گفت: تاکنون اعتراضي به دست من نرسيده اما اگر اين اتفاق هم رخ دهد باشگاه پرسپوليس و ساير باشگاهها بايد به اين نکته واقف باشند که به دليل برنامه فشرده، سازمان ليگ زماني براي تغيير و جابجايي برنامهها ندارد.

به گزارش تسنيم ، وي ادامه داد: اينکه چرا تيم زير 22 سال با بازيکناني که سن کمتري دارند به مسابقات قهرماني آسيا نميرود در حيطه وظايف و اختيارات سازمان ليگ نيست و به فدراسيون فوتبال ارتباط دارد. سازمان ليگ در امور فني دخالت نميکند و اين حق را ندارد که به يک مربي بگويد از کدام تيم بازيکني را دعوت کند. ما نميتوانيم منصوريان را مجاب کنيم که از چه تيمي بازيکن دعوت کند و بازيکنان چه ردهاي را به عمان ببرد چرا که اين موضوع اساسا ارتباطي به سازمان ليگ ندارد.

رئيس سازمان ليگ خاطرنشان کرد: اين موارد جزو مسائلي است که باشگاهها بايد با فدراسيون فوتبال آن را در ميان بگذارند و در اختيارات فدراسيون است. آنچه به ما مربوط ميشود اين است که بايد به دليل در پيش بودن جامجهاني، ليگ را 20 فروردين به پايان برسانيم.

تاج اضافه کرد: در راه به پايان رساندن ليگ در 20 فروردين مشکلاتي وجود دارد از جمله اينکه ليگ قهرمانان آسيا از اسفندماه آغاز ميشود و عملا فرصتي براي جابجايي بازيها وجود ندارد. بايد با برنامهريزي مناسب، هم ليگ و هم جام حذفي و هم ليگ قهرمانان آسيا را پشت سر بگذاريم و به همين دليل باشگاهها بايد بدانند که نميتوانيم بازيها را جابجا کنيم و فرصتي براي اين کار نداريم.

وي گفت: تيمي همانند ذوبآهن نيز که خطر سقوط را احساس ميکند 2 بازيکن تاثيرگذار خود را در تيم زير 22 سال ميبيند. اين مشکلي است که براي برخي باشگاهها بوجود آمده و بايد فدراسيون در اين زمينه با باشگاهها تعامل لازم را برقرار کند.

رئيس سازمان ليگ با بيان اينکه برنامه ادامه اين مسابقات طي امروز و فردا اعلام ميشود گفت: برگزاري دربي در تاريخ 27 دي تقريبا قطعي است و اگر اين موضوع به صورت رسمي اعلام شود ديدار پرسپوليس و استقلال در همان تاريخ برگزار خواهد شد و احتمال جابجايي اين بازي وجود ندارد.

تاج يادآور شد: دليل اين موضوع اين است که زماني براي جابجايي برنامهها وجود ندارد و اگر باشگاه پرسپوليس 2 بازيکن در تيم زير 22 سال داشته باشد بايد در اين بازي به ميدان برود اما اگر مليپوشانش در اين تيم به 3 نفر برسد آنگاه اين بازي برگزار نخواهد شد.

وي گفت: با اين شرايط نه تنها اعتراض باشگاه پرسپوليس بلکه اعتراض باشگاههاي ديگر نيز وارد نخواهد بود و ما بايد با عزم ملي کمک کنيم ليگ به موقع تمام و تيم ملي براي مسابقات جامجهاني آماده شود.

رئيس سازمان ليگ با بيان اينکه نبايد از تيم منصوريان در مسابقات قهرماني آسيا انتظار قهرماني داشته باشيم، تاکيد کرد: او به صورت کامل تيمش را در اختيار نداشته و برنامههايش اجرايي نشده است بنابراين نبايد اين انتظار را داشته باشيم که تيم او با قهرماني از مسابقات برگردد.

تاج با اشاره به تفسيرهاي صورت گرفته از صحبتش مبني بر ممنوعيت شادي پس از گل خاطرنشان کرد: پس از بيان اين حرف انتقادهايي صورت گرفت و شايد برخي افراد متوجه منظور من نشدند. تمام شاديهاي پس از گل مجاز است و مشکلي از نظر سازمان ليگ و شخص بنده ندارد، آنچه که من گفتم و روي آن تاکيد دارم اين است که شاديهاي پس از گل مقابل طرفداران حريف و نشاندادن علامتهايي با دست توهينآميز است و اين موضوع نبايد رخ دهند.

وي ادامه داد: اين نوع شادي پس از گل تخلف و ممنوع است و سازمان ليگ با اين گونه موارد برخورد خواهد کرد چرا که اگر چنين شاديهايي انجام شود تبعاتي نظير فحاشي هواداران را در پي خواهد داشت.