رونالدو آرزو میکند در جامجهانی، گلزن باسابقه ژرمنها رکوردش را نشکند تا همچنان جاودانه باقی بماند.


رونالدو، گلزن اسبق سلسائو (برزیل) در تمام دورههایی که همراه تیم کشورش در رقابتهای جام جهانی حضور داشت، موفق شد ۱۵ گل به ثمر رساند و بهترین گلزن تاریخ جامهای جهانی شود.
از آنجایی که نزدیکترین رقیب تهدیدکننده رکورد وی، «میروسلاو کلوزه» است، هم اکنون احتمال زیادی داده میشود مهاجم 35 ساله بتواند در جام جهانی گلزنی کرده و خود صاحب رکورد بیشترین گل زده، شود.
در همین ارتباط رونالدو در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با تمام وجود دعا میکنم که کلوزه نتواند رکورد مرا بشکند. برتری او نسبت به من این است که هنوز بازی میکند اما من مدتهاست که کفشهایم را آویزان کردهام.