سرمربي اشکان دژاگه و يارانش در پي قبول شکست تحقيرآميز در خانه هال سيتي از هواداران تيم فولهام عذرخواهي کرد.

تيم فوتبال فولام شب گذشته (شنبه) در نوزدهمين هفته از رقابتهاي ليگ برتر انگليس در خانه تيم هال سيتي با نتيجه 6 بر صفر باخت و متحمل سنگينترين شکست خود در تاريخ اين رقابتها شد.

به گزارش تسنيم، رنه مولنستين، سرمربي فولام در واکنش به اين باخت اظهار داشت: هم از خودم و هم از بازيکنان پرسيدم که چه اتفاقي افتاد اما اين اتفاق چيزي بود که من اصلاً انتظار نداشتم رخ دهد به خصوص بعد از نتيجه خوبي که برابر نورويچ کسب کرده بوديم. ما به آساني توپ را در ميانه ميدان از دست ميداديم و نتيجهاش هم اين شد که ميبينيد. ميدانم در نيمه اول نمايش خوبي نداشتيم اما برنگشتن به بازي و قبول 3 گل در فاصله 7 دقيقه هم چيز قابل توجيهي نبود.

مولنستين افزود: در برخي از بازيهاي ديگري که من هدايت تيم را برعهده داشتهام ما نتيجه نگرفتيم در حالي که استحقاقش را داشتيم اما مطمئناً اين بار حتي لياقت نتيجه گرفتن را هم نداشتيم. باختن سخت است اما اين چنين باختن براي هر بازيکن حرفهاي سختتر. حالا نبايد به عقب برگرديم و اين شکست را مرور کنيم، چون در روز نخست سال جديد بايد با وستهام روبهرو شويم.

سرمربي فولام در بازي که اشکان دژاگه، هافبک ايراني خود را در ترکيب اصلي قرار داده بود و تا دقيقه 64 او را در زمين بازي نگه داشت، تيمش را با 6 تغيير نسبت به تيمي که نورويچ را شکست داد به ميدان فرستاد.

او درباره دليل اين کار خود گفت: ميدانستيم که انجام 2 بازي خارج از خانه در فاصله 3 روز کار سختي است و به همين خاطر سعي کردم از تمام نيروهايي که دارم به بهترين شکل استفاده کنم. ذرهاي هم ترديد نداشتيم که بازيکناني که براي اين بازي به ميدان ميفرستم ميتوانند نتيجه دلخواه را بگيرند اما گاهي فشردگي بازيها برنامههايتان را برهم ميزند. به هر حال هدف ما اين است که در بازي بعدي به اين شکست واکنش نشان دهيم و جبرانش کنيم اما لازم ميبينم که بابت اين شکست از هواداراني که به خود زحمت دادند تا همراه تيم سفر کنند و آن را خارج از خانه تشويق کنند، عذرخواهي کنم.