با وجود این که در روز جمعه هفته 21 لیگ برتر قرار است برگزار شود اما تیم ها هنوز از برنامه خود در مورد ساعت و روز بازی های هفته 22 و 23 و بعد از آن هیچ اطلاعی ندارند.
این در حالی است که معلوم نیست که آیا بازی تیم هایی که به تیم ملی امید بازیکن داه اند ( مثل پرسپولیس) برگزار می شود یا نه؟
حتی در سایت ها هم خبری از برنامه هفته های 22 به بعد نیست.
این در حالی است که در لیگ ها معتبر تا چند هفته بعد از وز و زمان بازی های خود آگاه هستند