رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: در مورد پرونده آقای محسن قهرمانی تحقیقات ما تقریبا تمام شده و فقط یک تحقیق از یک فرد باقی مانده است که چهارشنبه همین هفته انجام می شود.

به گزارش بی باک، حسن زاده در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: با توجه به اینکه فرد مورد تحقیق از راه دور می آید به وی فرصت داده شده تا چهارشنبه در جلسه کمیته حاضر شود.

او گفت: تحقیقات ما تقریبا کامل شده و به احتمال زیاد در جلسه روز چهارشنبه رای را صادر می کنیم.

رئیس کمیته انضباطی افزود: چون رای صادره نیاز امضاء دبیر فدراسیون دارد و پنجشنبه هم تعطیل است اعلام رای به هفته آینده موکول خواهد شد.