ستاره آرژانتيني بارسلونا ابراز اميدواري که سال نوي ميلادي سالي بدون مصدوميت براي وي باشد.


ليونل مسي با وجود گرماي شديد آرژانتين، برنامه بهبودي خود را در شهر روساريو به پايان رساند و فردا (چهارشنبه) به بارسلونا برخواهد گشت تا در کنار ساير هم تيميهايش تمرين کند. درحال حاضر برنامه او اين است که در بازي مقابل الچه که پنجم ژانويه (15 دي) برگزار ميشود، شرکت نکند و خودش را در بازي با ختافه در رقابتهاي کوپادلري (هجدهم دي) محک بزند تا بتواند در بازي حساس مقابل اتلتيکو مادريد که 21 دي برگزار ميشود، آماده باشد.

به نقل از فارس،وي در گفتوگو با برنامه تلويزيوني «Mundo Leo» اظهار داشت: از لحاظ شخصي آرزوهاي مهم زيادي دارم اما از لحاظ ورزشي اميدوارم که 2014 سالي بدون مصدوميت براي من باشد. هدف در حال حاضر اين است که کاملا آماده باشم و پيش از بازگشت به بازي در دو جلسه تمريني در کنار هم تيميهايم شرکت کنم.

خبرها حاکي از اين است که ستاره آرژانتيني روحيه خوبي دارد و برنامه بهبودي از مصدوميت همسترينگ را که دهم نوامبر به آن دچار شد، بسيار جدي گرفته است.

مسي خاطرنشان کرد: پس از جشن گرفتن سال نو به همراه خانوادهام، اول ژانويه به بارسلونا پرواز ميکنم و وقتي برسم مشخص خواهد شد که چه زماني براي بازي کردن آماده هستم.

ليونل مسي در زمين تمريني ازيزا فدراسيون فوتبال آرژانتين و در روساريو کاملا تحت نظارت بود. بدنساز بارسلونا، فيزيوتراپيست تيم و ماساژور در جلسات تمريني در کنار وي حضور داشتند.