پرسپولیس نیوز : مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: به کمیته انضباطی اعلام کردیم به کریمی بدهی نداریم اما او باید اضافه دریافتیاش را برگرداند.
محمود سالارکیا در خصوص پرونده علی کریمی گفت: پس از درخواست کریمی ما در نامهای به کمیته انضباطی اعلام کردیم که به ایشان بدهی نداریم اما از کمیته انضباطی خواستیم تا ایشان اضافه دریافتیاش از ما را به باشگاه بازگرداند. ما این مسئله را اعلام کردیم که بدهیای به ایشان نداریم و باید پول دریافتی اضافهاش را برگرداند اما اسم شکایت روی این موضوع نیست.

وی افزود: کریمی بازیکن بزرگی است و انشاءالله با نشست با وی این مسئله حل میشود، اما ما این مسئله را به کمیته انضباطی اعلام کردهایم.