مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دربارهی موضوع شکایت این باشگاه از علی کریمی که منجر به احضار این بازیکن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شده اظهار کرد: عنوان شکایت برای این پرونده مصداق پیدا نمیکند. به هر حال کریمی عضوی از خانواده بزرگ پرسپولیس است. در پروندهی او با باشگاه یک سری اختلافهای مالی دیده شده که مبلغ مورد نظر باشگاه از این بازیکن مطالبه شده است.او دربارهی این که سالارکیا گفته بود پرسپولیس شکایتی از کریمی نکرده، گفت: قرائت سالارکیا از این موضوع هم همین گونه بود که عرض کردم. نمیتوان روی این کار اسم شکایت گذاشت و احضار او به کمیته انضباطی هم با توجه به سیستم کاری این کمیته بوده است.شکری دربارهی پروندههای در جریان باشگاه پرسپولیس در فیفا گفت: چند پرونده هست که همچنان پیگیر هستیم اما هنوز اتفاق جدیدی نیفتاده است. اینکه چرا رسیدگی به پروندهها طولانی میشود دلایل زیادی دارد. به هر حال کمیته وضعیت بازیکنان فیفا مرجع حل اختلافهای تمامی باشگاههای عضو فیفاست که باعث میشود حجم وسیعی از پروندهها چه از سوی مربیان و چه از سوی بازیکنان به این کمیته روانه شود که هرکدام از آنها هم 7-6 صفحه دارد. به محض وصول شکایت به فیفا، کمیته وضعیت بازیکنان اطلاعات جدیدی را مطالبه میکند که همین روند باعث طولانی شدن بررسی این پروندهها میشود.او ادامه داد: برای مثال پروندهی وینگادا قریب به سه سال طول کشید و شاید دربارهی ژوزه هم همینگونه باشد. ما سال گذشته حاضر بودیم که توافقی با این مربی انجام دهیم اما او بدون هماهگی با باشگاه، تیم را رها کرد و رفت و باشگاه هم مدعی شد که او قرارداد را فسخ کرده است. کما اینکه ما در پروندهی آلفا هم بعد از شکایت آنها مدعی شدیم که پیگیریهای ما باعث شد علاوه بر اینکه سه میلیون دلار مبلغ مورد مطالبهی آنها رد شود، به پرداخت 350 هزار دلار هم محکوم شوند.مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس دربارهی رأی که کمیته استیناف علیه دایی صادر کرده بود و بعد او را بخشید به ایسنا گفت: من صالحی را به عنوان یک قاضی باتجربه که در هر پرونده دقیق نظر میدهد میشناسم اما در این موضوع خاص نظر کارشناسیام بر این است که وقتی پرونده تجدیدنظرخواهی برای محکومعلیه صادر شده فقط در همان مرجع اولیه تجدیدنظر میشود و امکان تشدید مجازات از سوی مرجع دوم وجود ندارد. استدلالی که کمیته استیناف برای تشدید محرومیت دایی آورد هم قابل دفاع نیست. حتی با فرض اینکه مرجع بدوی حداقل مجازات را لحاظ نکرده باشد.او ادامه داد: دوستان هم متوجه این ایراد اساسی حقوقی شدند و مکانیزم اصلاح رأی در قالب اعاده دادرسی وجود داشت که آنها از همین ظرفیت استفاده کردند. با استماع اظهارات دایی، اعضای کمیته استیناف به این نتیجه رسیدند که تخلفی محقق نشده بود و از لحاظ شکلی، شکستن رای مشکلی نداشت.شکری همچنین دربارهی محرومیت پیام صادقیان گفت: حسنزاده گفته که ما قبل از پخش برنامه 90 چنین تصمیمی را گرفته بودیم. البته رویانیان گفته بود ما حاضریم هزینهی سهم باشگاه را در رعایت هنجارهای اخلاقی پرداخت کنیم به شرط اینکه سایر ارکان حوزهی فوتبال هم هزینههای خود را پرداخت کنند و برای همه نگاه عادلانه و فارغ از حواشی وجود داشته باشد. ما از مسوولان و تصمیمگیران فدراسیون و کمیته انضباطی انتظار داریم که خود حساسیت و نگاه لازم را داشته باشند و برنامه 90 در تصمیمسازی به آنها کمک نکند. مثلا چراغپور در 90 صحبتهایی کرده بود که بلافاصله فدراسیون با او جلسه گذاشت. اینکه 90 چنین مسائلی را به یاد فوتبال ما بیاورد خوب است اما نباید اینطور باشد که تصمیمگیران فوتبال منتظر باشند ببینند حساسیت 90 روی چه موضوعی است و بعد به همان سمت بروند. البته این نظر شخصی من است نه موضع باشگاه.