سرمربي تيم فوتبال زير 22 سال کشورمان در مسابقات قهرماني آسيا که در عمان برگزار خواهد شد اين تيم را همراهي نخواهد کرد.


عليرضا منصوريان از سرمربيگري تيم ملي زير 22 سال کشورمان کنارهگيري کرد.

به گزارش فارس، البته منصوريان تاکيد کرده که او استعفا نداده و بلکه از سمتش کنارهگيري کرده چرا که فعلا با اين شرايط نميتواند به کارش در اين تيم ادامه دهد.

گفتني است قرار شده هومن افاضلي فعلا تيم ملي را تمرين دهد تا علي کفاشيان براي کنارهگيري منصوريان تصميم گيري کند.