پرسپولیسیها : چند روز پیش حادثهای در دامنه کوههای آلپ رخ داد که اهالی دنیای ورزش را به شوک فرو برد.میشائیل شوماخر، راننده آلمانی پیشین تیم فرمول یک فراری که به همراه پسر ۱۴ سالهاش برای اسکی به فرانسه سفر کرده بوده در اثر برخورد با یک صخره دچار خونریزی مغزی شد و به کما رفت به طوری که شانس میان زنده و ماندن و مردن او به یک اندازه توصیف شده است.
طبق گفته شاهدان عینی، این حادثه پس از آن رخ داد که شوماخر به جای حرکت در ۲ مسیر تعیین شده در پیست اسکی مریبل فضای بین این ۲ مسیر که پر از صخرههای بزرگ بوده را انتخاب میکند اما به دلیل سرعت بالایی که هنگام اسکی کردن داشته ، کنترل خود را از دست داده و به یکی از این صخرهها برخورد میکند. شدت ضربهای که پس از این برخورد به سر شوماخر وارد میشود به حدی بوده که کلاه ایمنی او خرد شده و شوک شدیدی به جمجمه وی وارد میشود.


این شوک به گفته پزشکان باعث ایجاد خونریزی و ورم در غشای زیر استخوان جمجمه اسطوره فرمول یک و فشار آمدن به مغر وی شده و به همین سبب وضعیت او بسیار بحرانی توصیف شده است. به گفته پزشک معالج شوماخر، این چهره ۴۴ ساله سرشناس دنیای ورزش در صورتی که از کلاه ایمنی استفاده نمیکرد قطعاً جان خود را از دست داده بود.