مهاجم تيم فوتبال پرسپوليس گفت:من کوچکترين و ضعيفترين بازيکن پرسپوليس هستم، پرسپوليس متکي به يک بازيکن نيست و تيم بزرگي است.


پرسپوليس در آستانه يک بازي سخت با تيم نفت تهران است، بازي که ميتواند حکم فينال را داشته باشد. سيدصالحي مهاجم مورد علاقه علي دايي در اين بازي حضور ندارد و مجبور است اين بازي حساس تيمش را از روي سکوها يا خانه ببيند. او که از عدم حضورش در اين بازي خيلي ناراحت است در مصاحبه با خبرنگار سايت از شرايط اين بازي و اوضاع پرسپوليس ميگويد.

بازي با نفت؟

بازي با نفت بازي سخت و مهمي است، نفت براي رسيدن به ما ميخواهد 3 امتياز را بگيرد اما قطعا ما ميرويم که 3 امتياز بازي را از آن خود کنيم و بازي را ببريم در مجموع من فکر مي کنم بازيهاي برگشت حکم فينال را دارد.

تو مهاجم مورد علاقه دايي هستي فکر نميکني در اين بازي جاي خالي تو احساس شود؟

من کوچکترين و ضعيفترين بازيکن پرسپوليس هستم، پرسپوليس متکي به يک بازيکن نيست و تيم بزرگي است. قطعا بازيکناني که به ميدان ميروند ميتوانند براي اين تيم موفقيت به دست بياورند.

قهرماني پرسپوليس؟

ما راضي به رضاي خود هستيم، او اگر نخواهد برگ از درخت نميافتد. قطعا هم قهرماني ما دست خداست و اميدوارم اين لياقت را به ما بدهد تا به اين مهم دست پيدا کنيم.

در اين چند سال هميشه بالاي 10 گل در ليگ زدي آيا اين رکوردت را با پرسپوليس حفظ ميکني؟

تمام تلاشم را ميکنم که براي پرسپوليس مفيد باشم. امسال به پرسپوليس آمدهام تا پرسپوليس نتيجه بگيرد نه سيدصالحي، اميدوارم جلوي علي آقا و هواداران روسفيد باشم و اين را ميدانم که عروسي به کوچه ما ميرسد و سعي ميکنم بعد از موفقيت پرسپوليس يکي از مدعيان گلزن تيمم در ليگ باشم.

تيم ملي و جام جهاني؟

همه بازيکنان آرزو دارند لباس تيم ملي را بپوشند اميدوارم نظر کيروش را جلب کنم و به تيم ملي برسم.