اسطوره فوتبال آرژانتين با حمايت از فوقستاره خط حمله بارسلونا از هموطنانش خواست مسي را دليل همه ناکاميهايي که براي آلبيسلسته رقم ميخورد ندانند.

ديهگو مارادونا، سرمربي پيشين تيم ملي آرژانتين با حمايت از ليونل مسي، پيش بيني کرد اين مهاجم 26 ساله عملکرد تحسينبرانگيزي را در رقابتهاي جام جهاني سال 2014 ارائه خواهد کرد.

به نقل از تسنيم، مارادونا در دوره قبلي جام جهاني در سال 2010 در آفريقاي جنوبي همراه با ليونل مسي با قبول شکست تحقيرآميز 4 بر صفر برابر تيم ملي آلمان نتوانست از مرحله يک چهارم نهايي بالاتر برود که اين ناکامي سبب شد بسياري از آرژانتينيها مسي را به کم کاري براي تيم ملي متهم کنند.

مارادونا اما با حمايت از مسي در برابر اين انتقادات تاکيد کرد در صورت ناکامي مجدد آلبيسلسته در جام جهاني سال آينده، هواداران نبايد کاپيتان تيم را مقصر بدانند. وي اظهار داشت: از زماني که از تيم ملي آرژانتين رفتهام ديگر بازيهاي اين تيم را نميبينم اما تنها چيزي که ميتوانم بگويم اين است که اگر ما اين بار نتوانيم قهرمان جام جهاني شويم کسي نبايد ليونل مسي را مقصر بداند.

مارادونا افزود: ميدانم مسي پس از رفتن به تعطيلات انرژي ميگيرد و دوباره به اوج برميگردد. با اين حال اگر آرژانتين موفق نشد نبايد مسي را مقصر دانست.

مسي در جام جهاني 2010 درخششي که فصل پيش از آن در بارسلونا داشت را تکرار نکرد و همين مسئله سبب شد بسياري از هموطنانش او را به بيتعصبي نسبت به آلبيسلسته متهم کنند.