محرم نويدکيا براي مشاوره با پزشک خود به آلمان خواهد رفت.

دوره درمان نويد کيا در حال حاضر در اصفهان در حال پيگيري است اما وي قصد دارد پس از تعطيلات کريسمس،به آلمان برود تا با پزشک متخصص خود درباره وضعيت بهبودش صحبت کند.

به گزارش ايپنا، وي قصد دارد پس از مراجعت به ايران، تمرينات سبک خود را با سپاهان آغاز کند.