مهاجم تيم حريف ايران در جام جهاني برزيل باور دارد تجربهاش نسبت به پيکارهاي 2010 بسيار افزايش يافته است.

گونزالو ايگواين که فصل جاري گلزن تيم ناپولي ايتاليا شد، در گفتوگويي با يک رسانه آرژانتيني در مورد مسائل مختلف از جمله حضور آلبيسلسته (تيم ملي فوتبال آرژانتين) در جام جهاني صحبت کرده است.

وي در مورد حضور در پيکارهاي برزيل اظهار داشت: از اين که تيم ملي توانست به بازيهاي جام جهاني راه يابد، خوشحال هستم. راهيابي به اين جام، رويايي بود که تحقق يافت.

او ادامه داد : در جام جهاني 2010 در شرايطي به مسابقات آفريقايجنوبي رفتم که هيچ تجربه خاص ملي نداشتم. بازي کردن در بالاترين سطح يعني جام جهاني با اين شرايط کار راحتي نبود .زيرا به عنوان يک بازيکن جوان تجربه محدودي از حضور در کوپا آمريکا داشتم.

وي گفت: خوشبختانه اکنون در آلبيسلسته وضعيت خوبي دارم. تجربهام بيشتر از قبل شده است. ضمن آنکه تحت هدايت سابلا، بيشتر رشد کردهام و جايگاه بهتري در تيم ملي دارم.

ايگواين همچنين عنوان کرد: البته براي رسيدن به اين جايگاه مدت مديدي صبر کردم. بسيار جنگيدم تا حال اعتماد سابلا را دراختيار داشته باشم.

آرژانتين جديترين حريف ايران در گروه F جام جهاني برزيل در کنار بوسنيهرزگوين و نيجريه است.