سرمربي جديد تاتنهام با ابراز تاسف از شکست تيمش در دربي لندن و حذف از جام حذفي انگليس، آن را به کاهش انرژي سفيدپوشان پايتخت انگليس به خاطر برنامه فشرده بازيهاي اخيرشان نسبت داد.

تيم فوتبال تاتنهام با قبول شکست 2 بر صفر در خانه آرسنال، ماموريت خود در جام حذفي انگليس را با باخت استارت زد و در همان ايستگاه نخست از گردونه رقابتها کنار رفت.

به گزارش تسنيم، تيم شروود، سرمربي جديد تاتنهام که 2 هفته پيش جانشين آندرهويلاس بواس شد، با ابراز تاسف از اين نتيجه تاکيد کرد از نمايش شاگردان خود رضايت دارد. تاتنهام در شرايطي تن به شکست داد که از حيث تملک توپ (54 به 46 درصد) از آرسنال بهتر عمل کرد و در شوتهاي به سمت چارچوب نيز تقريباً با ميزبان برابر بود (13 به 14) هرچند هيچ يک از آنها سبب نشد که تيم ميهمان خطري جدي را روي دروازه توپچيها ايجاد کند.

تيم شروود در پايان بازي گفت: به نظر من عملکرد تاتنهام در اين بازي قابل قبول بود اما مشخصاً نتيجه براي ما وحشتناک بود. ما ميخواهيم بازيها را ببريم به خصوص بازيهايي که مقابل خود يکي از نزديکترين رقبايمان را ميبينيم. اين بازيها هميشه براي همه جذاب و بزرگ هستند. از بدشانسي بازيکنان و هواداران بود که ما در اين بازي نتوانستيم نتيجه مثبتي کسب کنيم.

شروود افزود: مطمئناً ما نشان داديم در همان ترازي بازي ميکنيم که بهترين تيمهاي حال حاضر ليگ برتر در آن قرار دارند. نگاهي به وضعيت تيممان در جدول ردهبندي ليگ برتر اين موضوع را ثابت ميکند. فکر ميکردم ميتوانيم باعث ايجاد شکاف ميان خطوط ترکيب آرسنال شويم، چرا که در زمانهاي زيادي از بازي صاحب توپ بوديم. به نظر من تاتنهام ميتوانست در محوطه جريمه آرسنال تاثيرگذارتر بازي کند. بايد روي اين نقطه ضعف خود کار کنيم.

سرمربي تاتنهام در پايان اشارهاي به دلايل شکست تيمش داشت و عنوان کرد: من فقط فکر ميکنم که انرژي بازيکنانمان تحليل رفته است. بعد از کسب يک نتيجه منفي گفتن چنين چيزهايي هميشه آسان است اما حقيقت اين است که ما در چند وقت اخير برنامه فشردهاي داشتهايم و در طول 17 روز 6 بازي انجام دادهايم که اين کار بسيار سختي است.