هدیه امسال بازیکنان،بلندگوهایی بودتا بتوانند با بهره گیری ازآنها موسیقی دلخواهشان راگوش بدهند والبته هدایای ویژه ای هم برای سرمربی تیم، مربیان بدنساز، پزشکان و..درنظر گرفته شده بود
سایت گل- این یک سنت دیرینه در باشگاه بارسلوناست که بازیکنان این تیم مثل تمام اعضای کادر فنی باشگاه، بعد از آغاز سال نوی میلاد، از مدیران باشگاه کاتالان عیدی می گیرند.
دریافت هدیه سال نو، رسمی است که قبل از آغاز بحران اقتصادی در اروپا، دراکثر شرکت ها و ارگان های اسپانیا دیده می شد اما با جدی شدن بحران اقتصادی دیگر همه جا شاهد پیاده سازی این رسم نیستیم.با این وجود سران باشگاه بارسلونا به بازیکنانشان عیدی دادند.
هدیه امسال بازیکنان ، بلندگوهایی بود تا بتوانند با بهره گیری از آنها موسیقی دلخواهشان را گوش بدهند و البته هدایای ویژه ای هم برای سرمربی تیم، مربیان بدنساز، پزشکان، فیزیوتراپ ها، توپچی ها ، مدیران و اعضای کادر رسانه ای باشگاه درنظر گرفته شده بود.
بازیکنان بارسلونا پارسال ژاکت هایی با مارک هارلی دیویدسون که مارک موردعلاقه اکثر بازیکنان تیم است دریافت کرده بودند و درسالهای قبل هم بازیکنان، عینک آفتانی، تبلت آی پد با آرم بارسلونا و... عیدی گرفته بودند