رئيس سازمان ليگ در پاسخ به نامه رئيس کميته پزشکي فدراسيون فوتبال اعلام کرد بازيکنان و کادر باشگاه ها براي فصل آينده بدون شرکت در کلاس آموزش دوپينگ حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از روابط عمومي سازمان ليگ، مهدي تاج رئيس سازمان ليگ در پاسخ به نامه احمد هاشميان رئيس کميته پزشکي را به شرح زير داد:

با توجه به ضرورت و به منظور آموزش و فرهنگ سازي مناسب جهت مبارزه با دوپينگ در اجراي اصلح و مناسب و تکليفي ماده 13 آئين نامه مبارزه با دو پينگ، لازم است جهت فصل آينده ليگ کليه کادر و بازيکنان باشگاه ها در کلاس هاي آموزشي دوپينگ شرکت کره و بعد از اخذ گواهينامه مربوطه مجوز شرکت در مسابقات را داشته باشند.

جهت ادامه رقابت هاي اين فصل نيز با دکتر هاشميان گفت و گو کرده ام و لازم است کميته پزشکي تسهيلات لازم و دقت کافي جهت اين آموزش را داشته باشد.

رئيس سازمان ليگ اين دستور را به دبير سازمان ليگ، کميته مسابقات و کميته نقل وانتقال سازمان ليگ ابلاغ کرده است.