3 نماينده بازيکنان پرسپوليس نتيجه جلسه با رويانيان را در تمرين امروز به بازيکنان دادند.

تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس صبح امروز به مدت 45 دقيقه با بدنسازي بازيکنان در سالن و دويدن در دور زمين چمن برگزار شد.

به گزارش فارس،در تمرين امروز کليه بازيکنان به جز مهرداد کفشگري در آن حضور داشتند.

*پيام صادقيان به دليل سرماخوردگي شديد در تمرين امروز شرکت نکرد.

*امير عابدزاده تمرينات ويژهاي را نسبت به ساير دروازه بان ها انجام داد.

*3 بازيکن پرسپوليس که به نمايندگي از ساير بازيکنان در جلسه روز گذشته با رويانيان شرکت کرده بودند گزارش کاملي از اين جلسه به ساير بازيکنان دادند و براي آنها توضيحاتي اعلام کردند.

*حضور نماينده باشگاه پرسپوليس در جشن مراسم قرعهکشي حذفي نيز در نوع خود جالب بود که به بالاخره حميد عباسي مدير رسانهاي پرسپوليس به عنوان نماينده قرمزپوشان قرار شد در اين جلسه انتخاب شد.

*اميد عاليشاه در تمرين امروز گروهي و فشرده تمرين کرد.

*بحث مسائل مالي و مشکلات پيرامون تيم سوژه اصلي قرمزپوشان بود.

*همچنين در تمرين امروز که در آن برخي پيشکسوتان هم ديده شد از محمد رويانيان و سعيد شيريني بابت اعزام پيشکسوتان به کربلا تقدير و تشکر شد. اين موضوع را سلطاني به اطلاع خبرنگار فارس رساند.

*همچنين در تمرين امروز محسن بنگر هم به استراحت پرداخت اما با تشخيص پزشکان مصدوميت او جدي نيست و نيازي به امآرآي ندارد.