اخبار کميته انضباطي


کميته انضباطي احکامش را درباره پرونده هاي موجود اعلام کرد.

به گزارش ورزش سه و به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، اين احکام به شرح زير است:

استقلال سه ميليون تومان جريمه شد

در بازي تيم هاي استقلال تهران و داماش گيلان در هفته بيستم ليگ برتر که سوم دي ماه 92 انجام شد، تماشاگران استقلال مرتکب تخلفاتي شدند که بر همين اساس باشگاه استقلال به پرداخت 30 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد. راي صادره قطعي است.

ملوان انزلي سه بر صفر بازنده شد

در رقابتهاي ليگ برتر فوتبال ساحلي و در ديدار سوم دي ماه تيم هاي ويژن تهران و ملوان انزلي که سوم دي ماه 92 قرار بود برگزار شود، ملوان انزلي بدون عذرموجه از حضور در ميدان خودداري کرد و مراتب توسط داور و ساير عوامل ذيربط صورت جلسه شد. به همين دليل تيم ملوان سه بر صفر بازنده و به پرداخت 20 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد. راي صادره قطعي است.

آراي تيم هاي غايب در جام حذفي بانوان

در رقابتهاي جام حذفي بانوان برخي تيم ها در مسابقاتشان حاضر نشده اند و کميته انضباطي درباره اين تيم ها احکام قطعي صادر کرده است. تيم خرم بيد در مقابل تيم نگاردژ شيراز حاضر نشده است، تيم فيروزآباد فارس هم در مقابل تيم پاس همدان حاضر به انجام مسابقه نشده، تيم سيستان و بلوچستان هم در مقابل تيم ملوان انزلي حاضر نشده و تيم استقلال تهران هم در بازي مقابل تيم هيات فوتبال گرگان به زمين مسابقه نرفته است. همه تيم هاي مذکور بدون عذرموجه از حضور در ميدان خودداري کرده اند و مراتب توسط داور و ساير عوامل ذيربط صورت جلسه شده است، بر همين اساس کميته انضباطي تيم هاي غايب را به سه بر صفر بازنده و آنها را به پرداخت 20 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم مي کند.

شهرداري سيرجان شش بر صفر بازنده شد

در رقابتهاي ليگ برتر فوتبال بانوان و در بازي تيم هاي شهرداري سيرجان و شهرداري بم در سيرجان که پنجم دي ماه انجام مي شد، تيم شهرداري سيرجان در نيمه اول با نتيجه شش بر صفر از حريفش عقب بود که به علت شش نفره شدن تيم شهرداري سيرجان بازي ادامه نيافت و مراتب توسط داور و ساير عوامل ذيربط صورتجلسه شد و در نهايت کميته انضباطي اعلام کرد که تيم شهرداري سيرجان شش بر صفر بازنده مي شود. راي صادره قطعي است.