پس از تاييد کادرفني و تست پزشکي بازيکن برزيلي استقلال تا پايان نيمفصل دوم به عضويت اين باشگاه درآمد.

به نقل از سايت باشگاه استقلال، پس از تاييد کادرفني و تست پزشکي اين بازيکن برزيلي تا پايان نيمفصل دوم به عضويت استقلال درآمد تا اقدامات لازم جهت ثبت قرارداد اين بازيکن صورت بگيرد.

هاشم ساعدي؛ سخنگوي باشگاه با تاييد اين خبر گفت: پس از تاييد کادرفني و تست پزشکي اين بازيکن برزيلي تا پايان نيمفصل دوم به عضويت استقلال درآمد تا اقدامات لازم جهت ثبت قرارداد اين بازيکن صورت بگيرد.

گفتني است اين هافبک نفوذي در صورت تشخيص کادرفني استقلال ميتواند مقابل استقلالخوزستان به ميدان برود.