سخنگوي باشگاه استقلال تاکيد کرد هيئت مديره اين باشگاه نتيجه جلسه امير قلعهنويي و جواد نکونام را ملاک تصميمگيري براي موافقت با جدايي کاپيتان تيم ملي از جمع آبي پوشان مي داند.

هاشم ساعدي ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: همانطور که مستحضريد جواد نکونام 2 دعوتنامه از تيمهاي قطري و چيني داشته و تمايل دارد به يکي از اين 2 پيشنهاد پاسخ مثبت دهد.

به گزارش تسنيم، وي در ادامه افزود: لذا با توجه به اهميت اين موضوع، بحث جدايي نکونام از تيم استقلال در جلسه امروز هيئت مديره باشگاه مطرح شد. از آنجايي که نکونام هم به مانند ديگر بازيکنان استقلال مهرهاي ارزشمند و تاثيرگذار براي تيم ما بوده است بحث جدايياش در هيئت مديره مطرح شد تا مديران باشگاه با جمعبندي و توجه به شرايط باشگاه بهترين تصميم را اتخاذ کنند.

سخنگوي باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: در مجموع تصميم بر آن گرفته شد که جواد نکونام جلسهاي با آقاي قلعهنويي داشته باشد تا در خصوص پيشنهاداتي که از تيمهاي خارجي دريافت کرده است با سرمربي تيم گفتوگو کند. اعضاي هيئت مديره به اين جمعبندي رسيدند که هر تصميمي سرمربي تيم و اين بازيکن ارزنده گرفتند ملاک عمل باشگاه باشد.

ساعدي از برگزاري نشست بين قلعهنويي و جواد نکونام طي يکي، دو روز آينده خبر داد و ابراز اميدواري کرد که اين بازيکن در استقلال بماند.