قلعه نويي: صددرصد با جدايي نکونام مخالفمسرمربي استقلال مخالفتش با جدايي استقلال را اعلام کرد .

اميرقلعه نويي در گفتگو با خبرلايو درباره جدايي نکونام از استقلال گفت: من با رفت جواد مخالفم و از آقاي فتح الله زاده درخواست کردم که او در استقلال حفظ شود چرا که ما امسال در سه جبهه درگير هستيم و جدايي بازيکني چون نکونام به ضرر تيم است.

او در ادامه از رفتن منتظري هم انتقاد کرد و گفت که اصلا دلش به اين جدايي راضي نبوده و پژمان يکي از ستونهاي تيم من بود و بايد او را تا پايان فصل حفظ مي کرديم يا حداقل اين که در نيم فصل از جدايي او آگاه مي شديم و يک بازيکن را جايگزين وي مي کرديم.

جدايي نابهنگام و غير منتظره بازيکناني امثال مجتبي جباري، علي حمودي و پژمان منتظري به هرتيمي شوک وارد مي کند و ما بايد به گونه ايي مديريت مي کرديم تا اين سرمايه ها از دست نروند .