رئيس کميته مسابقات از مخالفت باشگاه پرسپوليس براي کاهش قيمت بليت مسابقات ليگ برتر خبر داد.

غلامرضا بهروان در مورد اينکه چرا برخي از مسابقات در روزهاي غيرتعطيل برگزار ميشود گفت: با توجه به فشردگي برنامه مسابقات مجبور هستيم که هر 5 روز يک بار مسابقه برگزار کنيم و به همين دليل بالاجبار برخي مسابقات در روزهاي غيرتعطيل برگزار ميشود. ما هم دوست داريم که مسابقات در روزهاي تعطيل برگزار شود تا تماشاگران استقبال بيشتري از مسابقات انجام دهند و روز تعطيل فوتبالدوستان با فوتبال پر شود اما فشردگي برنامه اين اجازه را به ما نميدهد اگر دقت کنيد در ليگ برتر انگليس نيز برخي مسابقات در روزهاي غيرتعطيل برگزار ميشود.

به گزارش فارس، وي در مورد کاهش قيمت بليتهاي مسابقات و اينکه برخي تماشاگران گلايه دارند چرا بليتهاي الکترونيک قيمتش کاهش پيدا نکرده گفت: روز گذشته جلسهاي برگزار کرديم و در اين جلسه مسئولان باشگاه پرسپوليس به ما اعلام کردند که قيمت بليتهاي مسابقات اين تيم کاهش پيدا نکند و با همان قيمت سابق فروخته شود اين در حالي است که باشگاه استقلال خواهان کاهش قيمت بليت مسابقات بود اما اينگونه نميشود که تماشاگران در بازيهاي استقلال بليت را با يک قيمت و در بازيهاي پرسپوليس با يک قيمت ديگر بخرند بايد به راهکارهاي واحد برسيم البته بيشترين درآمد حاصل از بليتفروشي متعلق به باشگاهها است و آنها در اين زمينه تصميمگيرنده هستند.

وي در مورد اينکه چرا بازي پرسپوليس و فولاد در روز غيرتعطيل برگزار ميشود گفت: به دليل اينکه پيش از اين هماهنگيهايي با عليرضا منصوريان سرمربي تيم زير22 سال داشتيم و اين تيم قرار است جمعه عازم مسابقات شود و باشگاهها ميخواهند از بازيکنانشان استفاده کنند به همين دليل تاريخ 6 بهمن براي اين مسابقه تعيين شد.

وي در مورد بليتفروشي دربي گفت: در دربي هم بليت به صورت کاغذي و هم به صورت الکترونيک فروخته ميشود و تماشاگران مشکلي بابت اين مسئله نخواهند داشت.