اخيرا گزارشاتي منتشر شده بود که روسونري تصميم گرفته تا اين مهاجم سيه چرده ايتاليايي را در ليست فروش زمستاني اش قرار دهد اما سريعا تکذيب شد.

پس از اينکه باشگاه ميلان با انتشار بيانيه اي هر گونه شايعه اي در مورد فروش بالوتلي را رد کرد خود بالوتلي هم در اين رابطه با خبرنگاران صحبتي کوتاه انجام داد.


به گزارش گل، پيش از اين گفته شده سيلويو برلوسکوني قصد دارد به دليل حاشيه هاي ماريو بالوتلي ،مهاجم تيمش را در همين ژانويه بفروشد اما سريعا از سوي باشگاه چنين احتمالي رد و تکذيب شد

با تمام اين اوصاف بالوتلي در اين رابطه گفت:" در ميلان خواهم ماند.بايد در کمال آرامش براي جام جهاني آماده شوم"

اين مهاجم 23 ساله در 13 بازي اين فصل سري آ که به ميدان رفته شش بار براي ميلان گلزني کرد.