سرمربي اتلتيکو مادريد معتقد است تيمش در بازي برگشت مرحله يکهشتم نهايي رقابتهاي کوپادلري هنوز 50 درصد شانس صعود دارد.

ديگو سيمئونه تيمش را در کسب تساوي يک بر يک در دور رفت مرحله يکهشتم رقابتهاي کوپادلري مقابل والنسيا شجاع توصيف کرد. شاگردان سيمئونه سهشنبه هفته آينده در دور برگشت پذيراي والنسيا خواهند بود.

سيمئونه اظهار داشت: اين بازي بين دو تيم با ويژگيهاي متفاوت بود. والنسيا تيمي با شجاعت، حملات زياد و درصد مالکيت بالاي توپ است. در نيمه اول آنها موقعيتهاي کمتري خلق کردند اما در نيمه دوم پس از گلي که دريافت کردند، بر تعداد حملاتشان افزودند.

وي ادامه داد: از طرف ديگر والنسيا تيمي بود که با شجاعت و غرور ميجنگيد و نميتوانستيم در ضد حملات به آنها ضربه بزنيم اما با تلاش فراوان در طول 90 دقيقه نتيجه مهمي در اين مسابقه گرفتيم تا سهشنبه همچنان 50 درصد شانس صعود داشته باشيم.

سرمربي اتلتيکو مادريد خاطرنشان کرد: کورتوئيس هميشه در سطح بسيار خوبي قرار دارد. رائول گارسيا بازيکني با تلاش فراوان است و ميدانيم که او تمام تلاشش را براي تيم انجام ميدهد. همان طور که بازي امروز مسابقه يکشنبه ما در لاليگا را تحت تأثير قرار نميدهد، ديدار يکشنبه شب هم بر مسابقه دور برگشت که سهشنبه برگزار ميشود، تأثيري نخواهد داشت. ميدانستيم که هر مسابقه يک رقابت جداگانه و متفاوت است.

سيمئونه گفت: اين يک مسئله رواني است؛ اگر برنده شويد، خوشحال هستيد و اگر ببازيد عصباني ميشويد و ما ميخواهيم برنده شويم
.