جوزپه ماروتا، مدير ارشد باشگاه يوونتوس، به هواداران اين باشگاه اطمينان داد که آندره آ پيرلو، هافبک باتجربه اين باشگاه، به زودي قراردادش را تمديد خواهد کرد.


قرارداد پيرلو با يوونتوس در پايان فصل جاري به اتمام مي رسد و شايعاتي هم در مورد احتمال پيوستن او به رئال مادريد به گوش مي رسد اما ماروتا با ابراز رضايت از عملکرد يووه در اين فصل، تاکيد کرد که در ژانويه بازيکني را نخواهند فروخت.

او به گاتزتا دلو اسپورت گفت:" ما تيمي قدرتمند و هماهنگ داريم و نمي خواهيم کسي را بفروشيم.

ما براي سه سال آينده برنامه داريم و در حال حاضر هيچ احتمالي براي فروش پيرلو وجود ندارد؛ هرچند قرارداد او در پايان فصل به اتمام مي رسد.

رابطه بين پيرلو و باشگاه فوق العاده است و باشگاه در حال حاضر به دنبال تمديد قرارداد اوست."

ماروتا همچنين مطمئن است که پل پوگبا فصل آينده هم در يوونتوس بازي خواهد کرد.

" او بازيکن بسيار خوبي است و باشگاه هاي بزرگي به دنبال او هستند اما نمي خواهيم او را بفروشيم. ما به زودي با مدير برنامه هاي او براي تمديد قرارداد صحبت خواهيم کرد."