عليرضا جهانبخش، بازيکن ايراني تيم فوتبال نايمخن به دليل مصدوميت حدود يک ماه از همراهي اين تيم هلندي محروم خواهد بود. جهانبخش که نامش در فهرست اخير دعوتشدگان به اردوي تيم ملي زير 22 سال براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا در عمان بود به درخواست مسئولان باشگاه نايمخن از حضور در اين اردو منع شد.

به گزارش تسنيم،به اين ترتيب نام اين بازيکن 19 ساله از فهرست دعوت شدگان به تيم زير 22 سال ايران خط خورد. او در حال حاضر به همراه نايمخن در منطقه آندالوسيا واقع در جنوب اسپانيا همراه اين تيم در اردوي آمادهسازي به سر ميبرد.

اِدو اوپوف، مدير فني تيم فوتبال نايمخن در اين خصوص گفت: جهانبخش 19 ساله در فهرست اوليه دعوت شدگان به تيم زير 22 سال ايران براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا بود ولي خوشبختانه فدراسيون فوتبال ايران از حضور او در اردوي اين تيم صرفنظر کرد. حدود يک ماه عليرضا را به دليل مصدوميت در اختيار نخواهيم داشت و با توجه به وضعيتي که در جدول ردهبندي اردويژه داريم از اين بابت خوشحال نيستيم.

وي افزود: از حضور جهانبخش در نايمخن نيمفصل ميگذرد و او به فرهنگي کاملا متفاوت و شيوه جديد زندگي در هلند عادت کرده است. او حالا به دنبال اين است تا در نيمفصل دوم که شرايط دشواري در پبش داريم، در ترکيب اصلي تيم به ميدان برود. با شرايطي که عليرضا دارد اگر به بازي گرفته شود ممکن است به طور کامل حضور در جامجهاني را از دست بدهد. به طور حتم ايرانيها هم عليرضا را در شرايط خوبش ميخواهند و ما فکر نميکرديم حضور وي با چنين شرايطي در تيم زير 22 سال ايران کار درستي باشد و خوشبختانه فدراسيون فوتبال ايران هم سرانجام با ما هم عقيده شد.

مدير فني نايمخن خاطرنشان کرد: جهانبخش در حال حاضر با تيم در اسپانيا به سر ميبرد. او اين هفته به دليل مصدوميت از ناحيه همسترينگ به طور انفرادي تمرين کرد و آرام آرام به مرز آمادگي جسماني لازم و شرايط بازي خواهد رسيد. حضور جهانبخش در اردوي تيم زير 22 سال ايران ممکن بود براي او مصدوميتي طولانيمدت رقم بزند. حالا اين بازيکن زمان لازم را براي ريکاوري دارد.