مدافع مياني با تجربه ناپولي تا اوايل بهمن تيم جديد خود را معرفي خواهد کرد.

پائولو کاناوارو روز گذشته در مصاحبه با برخي خبرنگاران از تصميمش براي ترک تيم سنتي کالچو در فصل ژانويه خبر داد. او گفت شرايط خوبي از طرف لاتزيو و اينترميلان به وي شده است. براي اين منظور در حال بررسي نهايي است تا بهترين گزينه ممکن را براي همکاري برگزيند.

به گزارش فارس، قرارداد اين ستاره با تجربه که از سال 2006 در خدمت ناپولي است، تا سال 2015 خواهد بود. براين اساس در صورت ترک وي مجبور است بخشي از رقم قراردادش را براي کسب مجوز بپردازد.

نقل و انتقال زمستاني ميان فصل 11 بهمن ماه خاتمه خواهد يافت و اين بازيکن که برادر کوچکتر فابيو کاناوارو،کاپيتان اسبق ايتاليا است، تا آن هنگام انتقال خود را ميسر خواهد کرد.