وزارت خارجه درباره تورنمنت آمريکا اظهارنظر نکرده


رئيس فدراسيون فوتبال گفت: هنوز وزارت خارجه در خصوص تورنمنت آمريکا اظهار نظري نکرده است.

علي کفاشيان در خصوص جلسهاي که با وزير ورزش برگزار شد، گفت:خوشبختانه اولين جلسه هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال با وزير ورزش برگزار شد و خوشبختانه جلسه خوبي هم بود. در خصوص اولويتهاي تيم ملي تدارکات براي حضور در جام جهاني و برنامهريزيهاي لازم صحبت به عمل آمد. وزير ورزش نيز در اين خصوص نقش حمايتي از تيم ملي داشت. در مورد وضعيت باشگاهها، بازيکنان، ديدارهاي تدارکاتي و مشکلات مالي راهحلهايي ارائه داد که قرار شد پيگيريهاي لازم را به عمل آورد.

وي ادامه داد: يک بخش از جام جهاني، فني و در مورد برنامههايي است که به کادر فني و فوتبال مربوط ميشود و يک بخش ديگر در خصوص هواداراني است که ميخواهند در سراسر جهان به برزيل بيايند و تيم ملي را تشويق کنند. در حال حاضر هم بحث تورهاي مسافرتي وجود دارد که بايد از نهادهاي بالاتر در اين خصوص برنامهريزيها انجام شود و البته قرار شد وزير ورزش به عنوان نفر اول ورزش کشور ستادي را تشکيل داده تا بتوانيم نيازها در اين خصوص را برآورده کنيم.

کفاشيان در مورد تداخل برنامه باشگاهها با تيم ملي گفت: قرار شد ليگ برتر 20 فروردين به پايان برسد که اين کار به طور حتم انجام خواهد شد اما مشکل اصلي ما رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا است که حدود 50 تا 60 درصد مليپوشان ما را درگير اين رقابتها ميکند. گودرزي وزير ورزش نيز بر حل اين مشکل تاکيد داشتند و قرار شد تا جلسهاي با مديران عاملان باشگاهها برگزار و راهکارهاي لازم ارائه شود.

رئيس فدراسيون فوتبال در مورد جريمه اين فدراسيون به خاطر عدم حضور در رقابتهاي غرب آسيا گفت: اعلام کرده بوديم به خاطر جام جهاني نميتوانيم در اين رقابتها حاضر شويم که مسئولان غرب آسيا پذيرفتند با اين حال جريمهاي به ما ابلاغ نشده است.

وي با بيان اينکه براي جام جهاني 20 ميليارد تومان پول نياز داريم در خصوص حامي مالي تيم ملي گفت: وقتي که قرارداد امضا شد ديگر اسم اين حامي مالي همه جا هست ونيازي به بازي و نشان دادن اسم آنها روي پيراهن تيم ملي نيست. هر چندکه مقررات اجازه اين کار را هم به ما نميدهد. آنها دور زمين در تبليغات پشت سر ما هستند و در کل وظيفه يک حامي همين است. با اين حال اول اجازه دهيد ببينيم چک آنها تا آخر دي ماه پاس ميشود يا نه بعد در اين خصوص صحبت خواهيم کرد.

کفاشيان افزود: در همان زمان امضاي قرارداد يک مقدار پول از طرف حامي مالي به ما داده شد تا قرارداد اجرايي شود اما گويا در پرداخت دومين قسطشان به مشکل برخوردند که طي مذاکراتي که داشتيم با آنها قرار شد مهلت بدهيم تا اين چک هم پاس شود که با اين وضعيت نياز ما هم کمتر خواهد شد.

رئيس فدراسيون فوتبال در مورد برنامههاي تدارکاتي تيم ملي گفت: در ابتدا دو بازي با کويت و گينه در اسفند برگزار خواهيم کرد. سپس تيم ملي به احتمال زياد در ترکيه با اين تيم روبرو ميشود و پس از آن نيز در کمپي که در اروپا خواهيم داشت يک يا دو بازي تدارکاتي ديگر را هم برگزار خواهيم کرد. در ادامه تيم ملي به ايران بازخواهد گشت به احتمال زياد يک مسابقه با آفريقاي جنوبي يا بلاروس انجام خواهيم داد.

وي درباره سهميه خبرنگاران در جام جهاني 2014 برزيل گفت: سهميه ما براي اعزام به اين رقابتها 25 نفر بود که با درخواستي که از فيفا داشتيم 7 نفر به اين تعداد اضافه شدند. با اين حال مسئوليت در اين خصوص را به کميته رسانهها سپرديم و قرار است تقسيمبندي لازم و اسامي عکاسان و خبرنگاران اعزامي در اين رقابتها توسط اين کميته انجام شود. ضمن اينکه اگر صحبت از تامين مالي 20ميلياردي ميکنيم بخشي از آن هم براي اين اعزام خبرنگاران است و در مجموع اينکه وظيفهمان حمايت از رسانههاست که هميشه ياوران فوتبال بودهاند.

وي در مورد پرداخت 850 هزار دلار به يک شرکت آمريکايي براي گرفتن ميزباني جام ملتهاي آسيا گفت:چنين چيزي نيست و اين کار را خودمان انجام ميدهيم. البته اسپانسر تيم ملي در اين خصوص پيشنهاد داد که ما قبول نکرديم و چنين پولي پرداخت نشده است. البته ممکن است برخي کشورهاي عربي اين مقدار پول را بدهند اما ما براي گرفتن ميزباني روي پا خود خواهيم ايستاد.

کفاشيان در مورد برگزاري تورنمنت آمريکا گفت: موافقت کلي را در اين خصوص انجام داديم اما وزارت خارجه در اين خصوص اظهار نظر کرد. در مورد زمان کشورهاي شرکت کننده بايد کادر فني تصميمگيري کند.

وي در خصوص پولهاي بلوکه شده فدراسيون فوتبال ايران گفت: قرار است فيفا پس از جام جهاني 8 ميليون دلار به ما اختصاص دهد. با وجود برداشته شدن تحريمهاي ورزشي هنوز اين موضوع عملياتي نشده است. که در صورت عملياتي شدن آن بايد فدراسيون فوتبال بتواند يک حساب ارزي در خارج از کشور باز کند تا فيفا بتواند پولهاي ما را در آن بريزد. ما نيز از طريق فيفا، بانک مرکزي کشورمان و وکلايي که داريم اين موضوع را پيگيري کرده و اميدوارم هر چه سريعتر مشکل پولهاي بلوکه شده حل شود. ضمن اينکه فيفا حدود يک و نيم ميليون دلار نيز به تيمهايي که به جام جهاني سقوط کردند به عنوان پول توجيبي پرداخت خواهد کرد.

رئيس فدراسيون فوتبال گفت: مشکلات ما يکي دو تا نيست و ما يک تيم ملي نداريم بلکه 18 تيم داريم که بايد براي همه آنها برنامهريزي کرده و آنها را در اولويت قرار دهيم. به طور مثال مهدويکيا با من تماس گرفت و از ما خواست تا مجوز حضور تيم ملي جوانان رادر يک تورنمنت قوي ديگر را بدهيم که به صورت ضمني با آن موافقت شد.

کفاشيان در پاسخ به اين سؤال که تکليف تمديد قرارداد کيروش به کجا انجاميد،گفت: تيم ملي در حال حاضر نياز به حمايت دارد و نبايد براي اين تيم بحران درست کنيم. تيم ملي به جام جهاني 98 صعود کرد و با بحرانهايي که به وجود آمد باعث شد تا مصطفوي از کار برکنار شود. در سال 2006 کاري کردند که دادکان استعفا کند. حالا هم نميگويم شخص من خوب است يابد. حتي اگر من را هم قبول نداريد اما بايد زمينه آرامش براي تيم ملي را فراهم کنيد.

وي که در برنامه ورزش و مردم حاضر شده بود دراين خصوص افزود: در مورد تمديد قرارداد شب گذشته با کيروش صحبت کردم و به او گفتم 6 ماه پس از جام جهاني بايد براي حضور در جام ملتهاي آسيا به استراليا برويم که او در پاسخ به من گفت بايد اين تيم حفظ شود تا بتواند در استراليا مقام بياورد. در خصوص تمديد قرارداد از او نظر خواستم و او در پاسخ گفت سنم بالا رفته و شايد پيشنهادهاي ديگري داشته باشم و من از کيروش خواستم که تکليف ما را روشن کند با اين توضيح که حتي اگر يک درصد هم نميخواد باشد در خصوص مربي بعدي، پيشنهاد لازم را به فدراسيون فوتبال بوده که او از اين موضوع خوشحال شد.

کفاشيان گفت: با اين حال تمام دغدغه ما تيم ملي بزرگسالان نيست و به فکر تيم اميد و تيمهاي ديگر هم هستيم. هزينهها مشخص است و 70 -80 ميليارد پول نياز است ضمن اينکه اولويتها هم مشخص است اما آيا درآمدهاي من هم جايي تضمين شده است آيا اگر اسپانسر جلو ميآيد تا آخر پاي قرارداد خود ميايستد و کمکهاي دولتي هم به همين منوال.

وي در مورد آرايي که براي بازيکنان قليانکش صادر شده است، گفت:اين موضوع به کادر سرپرستي تيم ملي بازميگردد. بنابراين تصميمات ما هم مديريتي بود که قرار شد بعدا کميته انضباطي هم به آن ورود کند. ما به عنوان فدراسيون فوتبال از ورزشکاراني که اخلاق ورزشي را رعايت نکنند حتي اگر بهترين هم باشند استفاده نخواهيم کرد. اما قبول کنيد که 80-90 درصد عمر بازيکنان در باشگاهها سپري ميشود و بايد ديدگاههاي تربيتي و اخلاقي در همان باشگاهها براي آنها گذاشته شود. چرا که اگر يک بازيکن خيلي هم خوب باشد اما اگر اخلاق نداشته باشد کاري ميکند که دودش به چشم همه خواهد رفت. حتي به کيروش هم گفتم حتي اگر بهترين بازيکن اخلاق را رعايت نکند از او در تيم ملي استفاده نشود.

رئيس فدراسيون فوتبال گفت: با اين طور بازيکنان برخورد فرهنگي لازم است نه چکشي اما قبول کنيد يک شبه هم اين مسائل فرهنگي حل نميشود.

کفاشيان در مورد طلب کادر فني تيم اميد گفت: انشاءالله هر موقع پولدار شديم طلب آنها را هم ميدهيم.

وي در پايان در مورد راي محسن قهرماني تاکيد کرد: مراحل قضايي تمام شده و فردا اين راي اعلام خواهد شد.