کریم حالا در تراکتور احیا شده است و برای رسیدن به ریودوژانیرو تنها به آقای گلی نیاز دارد. آیا باید در انتظار به آتش کشیدن انقلاب کرج توسط او بنشینیم ؟

میزبانی نارنجیپوشان کرجی از سرخپوشان تبریزی در هفتهی بیست و دوم لیگ برتر بهانهای است تا یازدهمین آقای گل تاریخ لیگ برتر بار دیگر به ورزشگاه انقلاب کرج بازگردد و در برابر تیمی قرار گیرد که هویت و روزهای خوش خود را مدیون اوست. جوان باتجربهی این روزهای فوتبال که دیگر همه میدانیم چه سال و چه ماه و حتی چه روزی (14 فروردین 1369) در اردبیل زادگاه مهاجم بزرگی همچون علی دائی متولد شده است، شنبه هفتهی آینده با پیراهن تراکتورسازی برابر سایپا قرار خواهد گرفت، درست مانند همان روزهای آخری که در سایپا بود و برای کسب لنگه کفش طلا میجنگید. شاید هوش چندانی نخواهد تا بگوئیم کریم انصاریفرد، سوژهی این گزارش است .

کشف مهاجم اردبیلی توسط آقای گل اردبیلی در اردوی اردبیلی
کریم انصاریفرد درست در روزهائی که سایپا زیر نظر علی دائی برای رسیدن به عنوان قهرمانی در لیگ ششم میجنگید با حضور در کمپ تمرینی نارنجیپوشان در اردبیل موفق شد نظر آقای گل ملی جهان را جلب کند و به آکادمی جوانان این باشگاه بپیوندد. مهاجم اسبق کمپ اینتر در اردبیل و ذوبآهن این شهر برای حضور در لیگ برتر و تمرین زیر نظر دائی تنها یک سال صبر کرد و در شانزدهم آذرماه سال 1386 برای نخستین بار در بزرگترین آوردگاه فوتبال ایران یعنی لیگ برتر به میدان رفت. انصاریفرد در هفتهی شانزدهم لیگ هفتم در دقیقهی 73 با نظر دائی جایگزین محسن ارزانی در دیدار برابر ابومسلم شد تا دوران حرفهای او رقم بخورد. کریم که گویا چندان رابطهی خوبی با انتظار نداشت، خیلی زود به نخستین گل خود در لیگ برتر هم رسید، آنهم با یک گل سه امتیازی برابر سپاهان مدعی ! دائی که گویا از دو نمایش شاگرد جوان خود برابر تیمهای ابومسلم و پیکان راضی به نظر میرسید، تصمیم گرفت برای دومین بار کریم را در بازی معوقهی هفتهی سیزدهم لیگ هفتم برابر سپاهان از همان ابتدا به میدان بفرستد و این اطمینان برای جوان جویای نام اردبیلی کافی بود تا نخستین گل حرفهای خود را به ثمر برساند و خود را به عنوان یک پدیده معرفی کند، آنهم در انقلاب کرج.
آمار انصاریفرد در لیگ هفتم : 18 حضور در لیگ برتر و تنها یک گل و البته 5 حضور در لیگ قهرمانان آسیا.
مایلیکهن و دائی به تفاهم رسیدند؛ کریم میتواند !
با جدائی علی دائی از سایپا و نشستن او بر روی نیمکت تیمملی اوضاع برای انصاریفرد چندان خوب پیش نرفت و هیچگاه نتوانست خود را به پیرلیتبارسکی تحمیل کند و به ترکیب اصلی سایپا بازگردد. با اخراج لیتبارسکی و نشستن رضا فروزانی در راس کادرفنی سایپا، اوضاع کریم تا هفتهها مطابق گذشته پیش رفت تا در نهایت این مهاجم گلزن در دیدار برابر برق شیراز جایگزین محمد پروین شد و از آنجائیکه طالع کریم گلزنی در بازیهای معوقه بود، او تعویض طلائی میدان لقب گرفت و با گلزنی سایپا را از یک شکست خانگی دیگر نجات داد. با آمدن محمد مایلیکهن در مجموعهی نارنجیپوشان، استارت روزهای خوش کریم زده شد و او جدا از اینکه به یکی از مهرههای اصلی سایپا بدل شد، گام بزرگی در راه ستاره شدن برداشت.
آمار انصاریفرد در لیگ هشتم : 14 حضور در لیگ برتر و تنها یک گل و البته تنها یک حضور در جام حذفی.

انصاریفرد را که باید محصول مشترک تفکرات دو قطب مخالف و جنجالی فوتبال ایران، یعنی محمد مایلیکهن و علی دائی در عصر باشگاهی بدانیم، در آغاز لیگ نهم با هدایت مایلیکهن به یکی از گلزنان برتر لیگ ایران بدل شد و در شرایطیکه تیم ملی ایران پس از خداحافظی علی دائی به شدت به یک مهاجم بالقوه نیاز داشت، از خود به عنوان نخستین پتانسیل جانشینی دائی پرده برداشت؛ بهگونهای که افشین قطبی این واقعیت را تاحد بسیاری به اثبات رساند.
دائی و مایلی در خط کریم
با آغاز لیگ نهم دیگر خبری از نیمکتنشینی نبود و انصاریفرد از جمله پدیدههای فوتبال ایران بود که حضورش در ترکیب نارنجیپوشان کرجی نعمتی بزرگ محسوب میشد، درست مانند روزهائی که محسن مسلمان و پیام صادقیان در پرسپولیس، امین حاجمحمدی و بیرانوند در نفت تهران جولان میدهند. لیگ نهم نقطهی عطفی برای یازدهمین آقای گل تاریخ بود، جائیکه او موفق شده بود شمار گلهای خود در لیگ برتر را 7.5 برابر کند و تقربیا 6.5 برابر دو فصل گذشتهی خود گل بزند و از همه مهمتر به خود و مجموعهی سایپا اثبات کند که میتواند. قرارگیری او در رتبهی پنجم برترین گلزنان فصل خود و رقابت با مهاجمانی مثل عمادرضا (آقای گل این دوره با 19 گل) خود گواه این امر بود.
زدن همین 13 گل کافی بود تا بحث ترانسفر شدن مهاجم جوان اردبیلی آغاز شود، از بورسیا دورتموند و سلتیک اسکاتلند گرفته تا استیوابخارست رومانی که حاضر شد 200 هزار دلاری برای انتقال قرضی او تنها برای یک نیمفصل بپردازد.
آمار انصاریفرد در لیگ نهم : 31 حضور در لیگ برتر و سیزده گل و البته تنها یک حضور در جام حذفی.
لگد به بختهای اروپائی کریم و اوجگیری در سایپا
اوجگیری ستاره همچنان با یک شیب نمائی قابل توجه ادامه داشت. او برای گلزنیهای فصل بعد خود عدد 19 را نشانه رفته بود. لیگ دهم گرچه بازهم کریم را به کفش طلا نرساند، اما روزنههائی از امید را در دل فوتبال زنده کرده بود که در همان روزها تنه به خورشید تابان میزدند، آنهم در شرایطیکه کریم با رد کردن پیشنهادهای اروپائی خود در اندیشهی اوجگیری فراتر و پیشنهادهای بزرگتر و اغواکنندهتر نشسته بود. رضا نوروزی در این فصل 24 گل زد تا کریم در حسرت آقای گلی بماند و بماند و به یک ردهی سومی با حسرت و انگیزه بسنده کند.
آمار انصاریفرد در لیگ دهم : 29 حضور در لیگ برتر و نوزده گل و البته تنها یک حضور در جام حذفی

فصل موعود فرارسید؛ کریم و لنگه کفش طلائی به هم رسیدند
در آغاز لیگ یازدهم شاید کمتر کسی فکر میکرد در حضور گلزنهاي باتجربهاي همچون فرهاد مجیدی، رضا نوروزی، مهدی رجبزاده و علی کریمی رقابت برای کسب عنوان آقای گلی بين کریم انصاریفرد، فونیکه سی و غلامرضا عنایتی باشد؛ اما اتفاقاتی نظیر جدایی مجیدی از استقلال و به قهقرا رفتن پرسپولیس سبب شد تا در نهایت کسب عنوان آقای گلی محدود به این مثلث شود.
رقابت برای کسب عنوان آقای گلی با نفراتی همچون فرهاد مجیدی، جواد کاظمیان و سیدایمان موسوی آغاز شد. گلزنیهای کاپیتان پا به سن گذاشتهی آبیپوشان پایتخت هواداران این تیم را بسیار امیدوار ساخته بود تا با گلزنیهای شمارهی هفت افسانهای علاوه بر آنکه سومین عنوان قهرمانی آبیپوشان تضمین میشود، این ستاره نیز موفق به کسب کفش طلا خواهد شد. اما با جدایی فرهاد از استقلال، این سناریو با شکست مواجه شد و نه مجیدی آقای گل شد و نه استقلال قهرمان.
در سوی دیگر هواداران پرسپوليس پس از هتتریک جواد کاظمیان در هفتهی پنجم مقابل نفت آبادان که منجر به کسب اولین پیروزی سرخپوشان در لیگ برتر شد، بسیار امیدوار بودند که علاوه بر آنکه تیمشان به کورس قهرمانی بازگشته است، یک بازیکن گلزن نیز برای رقابت با مجیدی در جدول گلزنان خواهند داشت. اما با ریشه یافتن بحرانها، سناریوي خوشبختي پرسپولیس هم با شکست روبهرو شد. در ادامه با نامهایی همچون سیدایمان موسوی روبرو شدیم، اما گلزنیهای این هافبک 23 ساله نیز با هتتریک برابر ملوان به پایان رسید تا عرصه برای یکهتازی انصاریفرد و فونیکه فراهم شود.
کریم انصاریفرد از همان ابتدا نشان داد که برای آقای گلی تلاش میکند و از رقابت با دیگر مهاجمان نیز ترسی ندارد. انصاریفرد که لیگ را با گلزنی آغاز کرده و در اولين هفته دو گل به مس سرچشمه زده بود، روند روبه رشد اما آهستهای را در پیش گرفت و تا آغاز هفته بیستوهفتم نیز خود را به عنوان گزینهای جدی برای آقای گلی مطرح نساخته بود. اما هتتریک او برابر فجرسپاسی علاوه بر آنکه او را در یک قدمی فونیکه قرار داد، سایپاي تقوی را نیز از بحران دور ساخت. او در ادامه با گلزنی برابر پرسپولیس با رکورد فونیکه برابری کرد و درنهایت نیز با دبل برابر شاهین و گلزنی برابر نفت آبادان توانست عنوان آقای گلی را از آن خود كند.
آمار انصاریفرد در لیگ یازدهم : 31 حضور در لیگ برتر و 21 گل.

و اما این پرسپولیس میلیاردی و بدشگون !
خبری از پیشنهادهای اغواکنندهی اروپائی نبود و زبان چرب و سرکیسهی شل پرسپولیس و سردار رویانیان آقای گل لیگ برتر را متقاعد کرد تا آیندهی خود را با پیراهن شمارهی 9 پرسپولیس دنبال کند، آیندهای که جز افول برای ستاره چیزی در بر نداشت. گرچه 8 گل در لیگ برتر زد و حتی یک هتتریک برابر پیکان نیز در کارنامه ثبت کرد، اما در مجموع انتظار هواداران از آقای گل این نبود. پرسپولیس که قرار بود خانهی آمال و آرزوهای انصاریفرد باشد، به یک کابوس سرخ و وحشتناک بدل شد، کابوسی که با هتتریک مجدد در جام حذفی برابر ملوان نیز سبز و رویائی نشد.
آمار انصاریفرد در لیگ دوازدهم : 31 حضور در لیگ برتر و 8 گل و البته پنج حضور در جام حذفی و زدن چهار گل.

رفتنی باید برود؛ کریم در تراکتور احیا میشود ؟؟؟؟
لیگ سیزدهم در شرایطی وارد پنجرهی نقل و انتقالات شد که پرسپولیس با علی دائی در نهایت به توافق رسید تا او سکاندار هدایت این تیم در دورهی جدید باشد. در این شرایط که همه تصور میکردند کریم با مربی دوستداشتنی خود که به نوعی الگو و کاشف او نیز بود، دوران جدیدی را آغاز کند، او در شیش و بش رفتن و ماندن آنقدر ماند که داد علی دائی درآمد و او اعلام کرد که دیگر بیشتر از این منتظر کریم نمیماند و دیگر او را نمیخواهد. در این وضعیت بود که همه انتظار لژیونر شدن کریم را میکشیدند که ناگهان مانند علی کریمی سر از تبریز درآورد و با تراکتورسازان به توافق رسید تا زیر نظر مجید جلالی بار دیگر اوج بگیرد و برای دفاع از ارزشهای خود بجنگد.
او درست مانند لیگ یازدهم آهسته آغاز کرد و پس از گذشت دو هفته از خود به عنوان مهرهای تاثیرگذار در جمع گرگهای سرخ پرده برداری کرد، آنهم با زدن یک گل و دادن دو پاس گل برابر ذوبآهن. او برای جشن گرفتن دومین گل خود 4 هفته دندان سر جگر گذاشت تا برابر صبا هم گل بزنذ و پاس گل بدهد تا بازهم ارزشهای خود را به رخ بکشد. او خیلی زود برابر ملوان نیز گل سوم خود را جشن گرفت. روند گلزنیهای کریم یک هفتهای برابر داماش متوقف شد، اما او بار دیگر با قرار گرفتن برابر تیمهای نفت و راهآهن سورینت اقدام به گلزنی کرد تا بطور کامل در قامت یک مدعی آقای گلی ظاهر شود. عدم گلزنی برابر فولاد خوزستان آرامشی قبل از طوفان بود تا او برابر استقلال خوزستان هتتریک کند و در صدر جدول گلزنان قرار گیرد. او برابر استقلال تنها به دادن یک پاس گل اکتفا کرد اما در هفتهی شانزدهم برابر پرسپولیس ارزشمندترین گل فصل خود را به ثمر رساند، یک گل سه امتیازی و تیر خلاص به دائی که نخواستش ! او در ادامه برابر گسترش فولاد تبریز و ذوبآهن گلزنی نکرد و آخرین گل خود را وارد دروازهی سپاهان کرد، گلی که هیچ تاثیری در جلوگیری از شکست برابر این قطب مدعی اصفهانی نداشت. کریم دو بازی متوالی است که که برابر فجرسپاسی و مس کرمان گل نزده است و بیتردید آتش باروت او بیش از اینها پر است، آنهم برای بهم ریختن انقلاب کرج به یاد روزهای جوانی !

عنایتی مدعی آقای گلی؛ یعنی بازهم کریم صاحب کفش طلا میشود ؟
نکتهی امیدوارکننده در طالع این فصل کریم، رقابت با رضا عنایتی برای کسب عنوان آقای گلی است، درست مانند لیگ یازدهم که عنایتی در کنار فونیکهسی برزیلی رقیب جدی کریم بود. البته کریم درحال حاضر نیز رقیب برزیلی کم ندارد و لوسیانو پریرا حاضر و آماده است.
جامجهانی 2014 آقای گل میخواهد
مهاجم فعلی تراکتورسازی که تنها اهرم فشار حضور خود در جام جهانی 2014 را آقای گلی در رقابتهای این فصل میبیند، در سال 2009 پس از درخشش در لیگ نهم، توسط افشین قطبی سرمربی وقت تیم ملی به جمع شاهزادگان پارسی راه یافت و نخستین بازی ملی خود را برابر ایسلند در یک رقابت دوستانه در ورزشگاه آزادی انجام داد و از قضا نخستین گل خود که تنها گل بازی نیز بود را به ثمر رساند. او که در تمامی ردههای تیمهای ملی به میدان رفته بود و آمار فوقالعاده خوبی نیز در تیمهای ملی جوانان و امید نیز داشت (به ترتیب 7 بازی و 5 گل، 13 بازی و 5 گل)، پیراهن شمارهی 10 علی دائی را نیز از آن خود کرد و در تیم افشین قطبی به عنوان یک پدیده در جامملتهای آسیا تنها گل بازی برابر کرهی شمالی را به ثمر رساند تا بعد از گل خود به مالی در یک بازی دوستانهی دیگر سومین گل رسمی خود را نیز به ثبت برساند. او در تیم کیروش نیز جایگاه قابل قبولی یافت در مقدماتی جام جهانی 2014 برابر مالدیو و قطر 3 گل به ثمر رساند و در یک بازی تشریفاتی و دوستانه برابر فلسطین نیز یک گل دیگر کاشت تا از ابزار قابل توجه در خط حملهی تیم ملی به حساب آید. اما حضور در پرسپولیس و آغاز دوران افول این ستاره زمینهای شد تا کیروش نیز دیگر مانند آنروزها حضور انصاریفرد را در تیم ملی قطعی نداند دل به گلزنیهای مکرر رضا قوچاننژاد ببندد. کریم حالا در تراکتور احیا شده است و برای رسیدن به ریودوژانیرو تنها به آقای گلی نیاز دارد.