جلسه یکساعته جلالی با هدف ایجاد اتحاد وهمدلی در تیم در محل اردوی این تیم در هتل المپیک برگزار شده

از اردوی تراکتور سازی خبر می رسد که مجید جلالی با توجه به اتفاقات روز های اخیر جلسه مهمی را با بازیکنان این تیم برگزار کرده است ، جلسه یکساعته جلالی با هدف ایجاد اتحاد وهمدلی در تیم در محل اردوی این تیم در هتل المپیک برگزار شده وطی ان جلالی به بازیکنان گفته باید همه اتفاقات گذشته را بفراموشی سپاریم ویکدل ویک جهت در اختیار تیم باشیم ، سرمربی تراکتور سازی در ادامه کسب پیروزی ونتایج خوب را عامل بازگشت سریع به شرایط عادی ذکر کرده وعنوان نموده که ما می توانیم با کسب پیروزی وبازگشت به صدر جدول اعتماد دوباره را جلب کنیم و یکبار دیگر بعنوان مدعی قهرمانی مطرح شویم .