محمد رویانیان در واکنش به محرومیت دو بازیکن پرسپولیس، از آنها حمایت کرد.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به محرومیت پیام صادقیان و محسن مسلمان از حضور در بازیهای ملی به خاطر قلیانکشیدن در اردوی تیم زیر 22 سال اظهار کرد: من به شدت از این دو بازیکن حمایت میکنم. در اردوی این تیم دو سه نفر اشتباه کردهاند اما آیا باید با این برخوردها کل بازیکنان و کادر، زیر سوال بروند؟ آیا این تصمیم درست است؟

او ادامه داد: من به هیچ وجه تایید نمیکنم که صادقیان و مسلمان چنین کاری کرده باشند. قبل از هر چیز باید این مسئله ثابت شود. این مسئولان و سرپرست تیم زیر 22 سال هستند که باید به خاطر رخ دادن چنین اتفاقی در اردوی تیم با آنها برخورد شود. اگر هم بازیکنی دست به چنین کاری زده باشد، فدراسیون نمیتواند آنها را محروم کند و برخورد با آنها وظیفه باشگاهشان است.

رویانیان گفت: من از بازیکنان جوانی مثل پیام صادقیان، محسن مسلمان، امید عالیشاه و محمد عباسزاده که آینده خوبی در پیش دارند، حمایت میکنم. من برای آنها مثل پدرشان هستم. ضمن اینکه همیشه با آنها در تماس هستم. هواداران این را بدانند که من به خانه آنها میروم و آنها را کنترل میکنم. بنابراین دوستان در فدراسیون برای این بازیکنان دغدغه ایجاد نکنند. تصور من این است که قبل از داربی میخواهند ذهن بازیکنان ما را تخریب کنند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه فدراسیون طوری برخورد میکند که گویی همه مشکلات فوتبال حل شده و فقط همین بحث قلیان کشیدن روی زمین مانده گفت: هنوز اینکه این دو بازیکن دست به چنین کاری زدهاند اثبات نشده است. بعد از آن باید گفت که قلیان کشیدن جرم نیست. هرچند این کار برای یک فوتبالیست به هیچ وجه پسندیده نیست و من این حرکت را کاملا زشت میدانم اما باید از مسئولان فدراسیون پرسید که آیا مشکلات دیگر، پرونده قهرمانی و ناهنجاریهای فوتبال، همه برطرف شده و فقط همین بحث مانده بود؟

رویانیان گفت: مطرح کردن این مسئله جز ضربه زدن به بازیکنان جوان، نتیجهی دیگری ندارد. امسال چند تیم مثل پرسپولیس، نفت و ذوب آهن، جوانگرایی کردهاند اما فدراسیون به هر طریقی که شده میخواهد این تیمها را بزند. به نظر من جریانی پشت این مسائل است. من این مسئله را پیگیری میکنم و از افرادی که به این جریان کمک میکنند هم شکایت خواهم کرد. طرح این مسائل در فاصله چند روز مانده به داربی به شدت مشکوک است.