انتقال جسد اوزهبيو به مقبره مشاهير پرتغال


جسد اسطوره فوتبال پرتغال به مقبره ملي اين کشور منتقل مي شود.

به درخواست احزاب سياسي پرتغال جسد اوزه بيو اسطوره فوتبال اين کشور که يکشنبه گذشته درگذشت در مقبره ملي پرتغال موسوم به پانتيون در شهر ليسبون دفن خواهد شد.

اين مقبره مدفن چهره هاي بزرگ و شخصيت هاي ملي کشور پرتغال در گذشته است.

جسد اوزه بيو دوشنبه گذشته در گورستان لوميار در شمال ليسبون دفن شده بود اما جسد وي به مقبره پانتيون منتقل خواهد شد.با اين وجود بر سر مزار فعلي اوزه بيو بناي يادبودي نصب خواهد شد.

اوزه بيو يکشنبه در سن 71 سالگي به سبب مشکلات تنفسي و ايست قلبي درگذشت.وي که در موزامبيک متولد شد در دوران بازيگري خود در دهه 60 فوق ستاره تيم ملي پرتغال و تيم بنفيکا بود.