سرمربي تيم ملي فوتبال نيجريه به عنوان بهترين مربي سال 2013 قاره آفريقا انتخاب شد.

مراسم انتخاب بهترين هاي فوتبال آفريقا در سال 2013 در لاگوس نيجريه برگزار شد.

به گزارش گل، در اين مراسم استفان کِشي سرمربي تيم ملي فوتبال نيجريه به عنوان بهترين مربي سال 2013 قاره آفريقا انتخاب شد.

کشي سال گذشته با نيجريه قهرمان جام ملت هاي آفريقا شد و اين تيم را به رقابت هاي جام جهاني 2014 برزيل رساند.

تيم ملي فوتبال نيجريه در جام جهاني 2014 برزيل در گروه ششم با تيم ملي کشورمان، آرژانتين و بوسني هرزگوين هم گروه است.