استفانو مائوري، کاپيتان لاتزيو، که به اتهام دست داشتن در تباني محروم شده بود، با کاهش محروميتش به 6 ماه، مي تواند از ماه آينده براي تيمش به ميدان برود.

اين هافبک باتجربه متهم بود که از تباني در ديدارهاي تيمش مقابل جنوا و لچه در سال 2011 مطلع بود اما به مقامات اطلاع نداد. او ابتدا براي 6 ماه از همراهي تيمش محروم شد اما فدراسيون فوتبال ايتاليا 3 ماه ديگر نيز به اين محروميت اضافه کرد.

به گزارش گل، اما بعد از جلسه اي که امروز دادگاه حکميت ورزشي ايتاليا برگزار شد، محروميت مائوري به همان 6 ماه کاهش يافت و او مي تواند از روز 2 فوريه (22 روز ديگر)، تيمش را همراهي کند.

به اين ترتيب، مائوري که 11 بازي ملي نيز در کارنامه دارد، مي تواند در ديدار مقابل رم در دلا کاپيتاله، که 9 فوريه انجام مي شود، به ميدان برود.

ماجراي رسوايي اسکومسه پولي در سال 2011، باعث دستگيري چهره هاي سرشناسي در فوتبال ايتاليا از جمله جوزپه سينيوري شد. چند باشگاه هم با کسر امتياز مواجه شدند.