فتحاللهزاده: ديدار شبانهاي با نکونام نداشتم


مديرعامل باشگاه استقلال هرگونه ديدار با جواد نکونام در شب گذشته را رد کرد.

بعد از تمرين روز گذشته استقلال درحالي که بازيکنان اين تيم راهي اردو شدند تا براي بازي امروز مقابل استقلال خوزستان خود را آماده کنند جواد نکونام به اردو نرفت.

به گزارش فارس، امروز شايعه شده که نکونام شب گذشته ديداري با علي فتح الله زاده مديرعامل باشگاه داشته و در نهايت به اردو هم رفته و در ليست 18 نفره قرار گرفته است اما علي فتح الله زاده در مورد اين مسئله اظهار داشت: من هيچ ديدار شبانه اي با نکونام نداشتم. آخرين بار او را دوشنبه هفته پيش ديدم و آخرين صحبت هاي ما همان بود که آن روز انجام شد.

وي در مورد ناراحتي امير قلعه نويي از تصميم جواد نکونام و عدم حضور وي در اردو اظهار داشت: امير قلعه نويي حق دارد ناراحت شود.

مديرعامل باشگاه استقلال در خصوص اينکه اگر نکونام بازيکن باشگاه است و عدم حضور وي در اردوي شب قبل چه معني دارد و برخورد باشگاه با او چه خواهد بود، گفت: بازيکني که تحت قرارداد يک باشگاه است بايد قوانين باشگاه را رعايت کند و بايد رفتار معادل قراردادش داشته باشد.

فتح الله زاده همچنين در مورد اينکه رويانيان مديرعامل پرسپولي مدعي شده جاسوس استقلال را گرفته و نمي داند تحويل چه کسي بدهد، گفت: در عرف ديپلماتيک اين است که جاسوس به جاسوس مبادله مي کنند. ما هم مي گوييم جاسوس استقلال را تحويل دهيد در عوض ما دو جاسوس پرسپوليس را به آنها تحويل مي دهيم.

وي در پايان در مورد آخرين وضعيت برهاني گفت: امروز جلسه کميته انضباطي آرش برگزار ميشود و با اعمال جريمه احتمالا از فردا در تمرينات شرکت مي کند.