سایت گل- امیر قلعه نویی در کنفرانس خبری پس از دیدار با استقلال خوزستان حاضر شد و با اینکه تیمش به پیروزی شیرینی دست یافته بود اما ترجیح داد درباره مشکلات تیمش و حاشیه های چند روز گذشته صحبت کند. وی در ابتدا گفت: طبیعی است که قبل از دربی بازیکنان ما محتاط باشند. خدایی ناکرده بحث دیگری نیست، فکرشان بر روی دربی بود. من از نتیجه بازی راضیام. استقلال خوزستان هم آمده بود که با لایههای دفاعی گل نخورد و چشم به ضد حمله بسته بود.جدایی طلب های استقلال: شما میدانید اول فصل گفتند قلعهنویی را این مدلی زمین میزنیم اما جای تعجب است که ما لیگ حرفهای داریم قرارداد حرفهای داریم و بازیکنان باید در زمان نقل و انتقالات جابهجا شوند اما هیچکدام اینها در باشگاه ما رعایت نشده است. مجیدی یک روز آمد گفت میخواهم خداحافظی کنم بابایی هم بود. مجیدی میتواند حرفهای من را تأئید کند به او گفتم چرا میخواهی خداحافظی کنی گفت خسته شدم.
به مجیدی گفتم اگر خستهای فقط در بازیهای تهران و ورزشگاه آزادی از تو استفاده میکنیم اما گفت میخواهم در اوج فوتبالم را کنار بگذارم. به او گفتم سه ماه دیگر باقی مانده و شما بازیکن حرفهای هستی و در بازی با تراکتورسازی که یک بازی در شأن و شخصیت شماست خداحافظی کنی. اما در نهایت خداحافظی کرد و رفت اینها را اکنون که صدر جدول هستیم میگویم نه وقتی که در پایین جدول قرار داشتیم.
به داستان منتظری میرسیم صراحتاً گفتم با جدایی پژمان منتظری مخالفم اما نمیدانم چطور شد که او جدا شد اگر بازیکن قصد جدایی دارد باید در فصل نقل و انتقالات جدا شود تا ما هم به جای او بازیکن بگیریم. برای همه آنها آرزوی موفقیت میکنم اما اینها را میگویم تا مردم بدانند زیرا اکنون جوی راه انداختهاند که درست نیست. مگر نعوذبالله من مربی هستم که از نقل و انتقال بازیکن پولی نصیبم میشود ما همین که باشگاه پول رفقایمان را که دستی گرفتهایم را بدهند ممنوندارشان هستیم.
وضعیت نکونام: در مورد نکونام هم گفتم اگر قراردادش مثل منتظری است بگویید تا بدانم اما گفتند نه قرارداد او درست است. فتحاللهزاده هم سه بار با جدایی نکونام مخالفت کرد و چون یکسری بازیکنان جدا شده بودند ما هم گفتیم فیالبداهه نگوییم که مخالفیم تا بگویند تبعیض قائل شد. گفتم باید شرایط باشگاه و منافع باشگاه و بازیکن را در نظر بگیریم و به جمعبندی برسیم. این هم از داستان نکونام .من از نکونام دلخورم او دیروز و پریروز با ما تمرین کرد اما امروز به هتل نیامد.کاپیتان تیم ملی اگر میخواهد برود درست برود و اگر میخواهد بماند، بماند.

قرارداد بازیکنان استقلال چگونه است که جدا میشوند؟

تا این لحظه من نه از قرارداد بازیکنان خبر دارم و نه قرارداد همکارانم من آنها را به باشگاه معرفی میکنم و باشگاه با آنها قرارداد میبندد. من در هر پست سه بازیکن را به باشگاه معرفی میکنم تا باشگاه تحت فشار قرار نگیرد. جدایی این بازیکنان برخلاف میل من بود من راضی به جدایی نکونام،منتظری و مجیدی نبودم اما وقتی بازیکن بخواهد برود، میرود.
و آرش برهانی؟!

برهانی کار غیراخلاقی کرده است من نمیتوانم روی اصولم پا بگذارم. برهانی از فردا در تمرین میآید سرمربی نمیتواند بازیکن را اخراج کند. سرمربی باید بازیکن را در اختیار باشگاه بگذارد و باشگاه در موردش تصمیمگیری کند که بماند، جریمه شود یا جدا شود. کمیته انضباطی باشگاه در مورد برهانی رأیش را اعلام میکند (خبرنگاران به قلعهنویی گفتند رأی او اعلام شده است که گفت من خبر ندارم) برهانی از مردم هم عذرخواهی کرد و از فردا در تمرینات حاضر میشود.
شرایط سخت که استقلال؟

من نگفتم شرایط سخت است. شرایط را توضیح دادم با لطف خدا و اهل بیت و همین بچهها کار میکنیم و کارمان را پیش میبریم.