به نقل از سان، آلن گو تمایل خود را برای سفر به تهران و همکاری احتمالی پس از سفری دو روزه اعلام کرد.
این بازیکن ۲۹ ساله که ماه گذشته بازی برای تیم بنگال شرقی هند را به اتمام رساند، گفت: از راه آهن پیشنهاد دارم و در صورت امضای قرارداد خوشحال خواهم شد. وقتی خواستم این سفر را انجام دهم، مقامات مرا از انجام این سفر برحذر کردند اما در ایران چیزی خاص ندیدم. کسی در آنجا با من مشکلی نداشت.
آلن گو افزود: راهآهن توسط علی دایی هدایت می شود کسی که در تاریخ فوتبال ایران معروفترین چهره است. او در کارنامه ملیاش ۱۴۹ بازی دارد و برای بایرنمونیخ آلمان بازی کرده است. دایی برای امضا قرارداد با من علاقمندی نشان داد.
این بازیکن تاکید کرد: راهآهن یکی از سه تیم بزرگ شهر تهران است. از این رو مشتاقم خبری مبنی بر اعلام رضایت آنها جهت سفر به ایران و شروع همکاری دریافت کنم. امیدوارم در روزهای آینده با پاسخی از جانب آنها مواجه شوم.
آلن گو به خاطر مصدومیت تیم بنگال شرقی را ترک کرد اما خودش می گوید میتوانست در هندوستان بماند.
وی همچنین اعلام کرد که با پیشنهاد تیمهای آیردری و سنتمیرن کشورش مواجه شده است. حتی مقامات تیم دونکاستر انگلیس با وی تماس گرفته اند.
این بازیکن گفت: ترجیح می دهم در بریتانیا بمانم اما فوتبال اسکاتلند دارای مشکلاتی است که ما را با پیشنهادهای از خارج مواجه می کند.