مسئولان باشگاه پرسپوليس در اعتراض به بخشي از آراي پرونده قهرماني به کميته استيناف ميروند.

آراي پرونده قهرماني داور جنجالي فدراسيون فوتبال بالاخره پس از وقفهاي طولاني امروز صادر شد.

به گزارش فارس،از همين رو مسئولان باشگاه پرسپوليس که بخشي از اين احکام را قبول ندارند، قرار است در لايحهاي در کميته استيناف فدراسيون فوتبال اين پرونده را پيگيري کنند و آراي صادر شده به ضرر خود را کمتر کنند.