کميته انضباطي راي هاي خود را در خصوص تيم هاي مختلف صادر کرد.
اخبار کميته انضباطي فدراسيون فوتبال
به گزارش ورزش سه و به نقل از سايت رسمي فدراسيون،ديدار دو تيم شمشاد شهرداري دليجان و پرسپوليس مشهد از سري رقابتهاي ليگ برتر فوتسال بانوان روز سيزدهم دي ماه برگزار شد که از سوي سارا شيربيگي-بازيکن پرسپوليس مشهد تخلفاتي مبني بر اعتراض به داور مسابقات بود، صورت گرفت. بر همين اساس وي به توبيخ کتبي و درج در پرونده محکوم شد.

جريمه نقدي براي فجر شهيد سپاسي و تراکتورسازي تبريز

ديدار دو تيم تراکتورسازي تبريز و فجر شهيد سپاسي شيراز روز چهاردهم دي ماه در ورزشگاه يادگار امام(ره) برگزار شد که تيم تراکتورسازي با چهار دقيقه تاخير در ابتداي مسابقه و دو دقيقه تاخير در نيمه دوم بازي، وارد زمين شد.بر همين اساس اين باشگاه به پرداخت 000/000/18 ريال جريمه نقدي محکوم شد. تيم فجر شهيد سپاسي نيز با چهار دقيقه تاخير در ابتداي مسابقه و دو دقيقه تاخير در نيمه دوم بازي، وارد زمين شد که اين باشگاه هم به پرداخت 000/000/18 ريال جريمه نقدي محکوم شد.

جريمه نقدي براي گسترش فولاد تبريز و داماش گيلان

ديدار دو تيم گسترش فولاد تبريز و داماش گيلان در حالي 14 دي ماه برگزار شد که تيم گسترش فولاد تبريز با يک دقيقه تاخير در نيمه دوم وارد زمين شد. بر همين اساس باشگاه گسترش فولاد تبريز به پرداخت 3 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.

تيم داماش گيلان نيز به خاطر فحاشي و اهانت تماشاگرانش به داور مسابقه به پرداخت 3 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.