رئيس کميته انضباطي باشگاه پرسپوليس گفت: هدف من فقط سربلندي پرسپوليس است و من هرگز اجازه نميدهم آرامش تيم دايي به هم بخورد.
سالارکيا: هدفم آرامش پرسپوليس است
محمود سالارکيا درباره اظهارات علي دايي گفت: من از اول موضوع هم گفتم که دايي و رويانيان براي فوتبال پاک قدم بلندي برداشتند و به نظرم کمک بزرگي به فوتبال ايران کردند.

به گزارش فارس،وي افزود: بالاخره شايد سوءتفاهماتي در صحبتهاي من به وجود آمده اما مطمئن باشيد هرگز اجازه نميدهم آرامش تيم دايي و پرسپوليس در اين شرايط حساس به هم بخورد.

سالارکيا تاکيد کرد: به همين دليل حرفي درباره صحبتهاي دايي ندارم و من معتقدم الان تيم دايي و پرسپوليس آرامش ميخواهد نه چيز ديگر تا انشاءالله در دربي دل هواداران را شاد کند. البته ما پرسپوليسيها اگر مسائلي هم پيش بيايد با يکديگر صحبت ميکنيم و مشکل خاصي نيست.