احتمال اینکه مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال آرژانتین به عنوان دستیار سیدورف در میلان مشغول به کار شود زیاد است.
به گزارش خبرگزاری فارس، کلارنس سیدورف روز گذشته به عنوان جانشین ماسیمیلیانو آلگری و سرمربی جدید میلان معرفی شد.

پس از انتخاب سیدورف، نام هرنان کرسپو، مهاجم پیشین روسونری به عنوان یکی از دستیاران سیدورف در میلان بر سر زبانها افتاده است. کرسپو و سیدورف از دوستان صمیمی و قدیمی در میلان بودهاند. به نظر میرسد ملی پوش پیشین آرژانتین قرار است با پذیرفتن عنوان دستیاری سیدورف، بار دیگر به میلان بازگردد.

کرسپو در این مورد گفت: هر چیزی ممکن است. نه میتوانم بگویم به میلان خواهم رفت و نه میتوانم این موضوع را رد کنم. برای سیدورف به خاطر اینکه شانس مربیگری در میلان را پیدا کرد خوشحالم.