سرمربي اتلتيکو مادريد به شدت به تمجيد از شاگردانش براي پيروزي مقابل والنسيا در مرحله يکهشتم نهايي رقابتهاي کوپادلري پرداخت.
سيمئونه: عملکرد شاگردانم بار ديگر ديدني بود
ديگو سيمئونه از تلاش تيمش براي پيروزي مقابل والنسيا و راهيابي به دور يکچهارم نهايي مسابقات جام ملتهاي آفريقا قدرداني کرد.

به گزارش فارس، گلهاي ديگو کاستا و رائول گارسيا در نيمه دوم به پيروزي دو بر صفر اتلتيکو مادريد مقابل والنسيا منجر شد تا اين تيم با پيروزي سه بر يک در مجموع راهي دور يکچهارم نهايي شود.

سيمئونه اظهار داشت: پس از يک بازي بزرگ که مردم درباره واکنش بازيکنان ترديد داشتند، آنها بار ديگر عملکردي ديدني به نمايش گذاشتند.

وي ادامه داد: اين کار بزرگ فيزيوتراپها، پزشکان و مخصوصا بازيکنان بود. نميتوانيد بدون انگيزه با اين ريتم فوقالعاده کار کنيد.

سرمربي اتلتيکو مادريد خاطرنشان کرد: ميتوانيد بهتر يا بدتر بازي کنيد اما اين تيمي است که در لحظات حساس خوب جواب ميدهد. خستگي مسابقات کم کم خودش را نشان ميدهد اما ما بايد بازي کنيم، بايد استراحت کنيم، بايد خوب بخوريم و بايد خيلي خوب بازي را بخوانيم.