داوود رفعتي در مورد خداحافظي سعيد مظفري زاده گفت: خداحافظي داوراني چون سعيد مظفري زاده و محسن ترکي واقعا جاي تاسف دارد.
رفعتي: خداحافظي مظفريزاده جاي تأسف دارد
داور بازنشسته کشورمان با ارسال نامهاي به ورزش سه نوشت: واقعا براي من بسيار غم انگيز است که داوري در کلاس بالاي جهاني را به همين راحتي از دست بدهيم. داوري که اگر با بدشانسي همراه نبود مي توانست در قله هاي داوري جهان قضاوت نمايند.

وقتي امروز اين خبر راشنيدم ازعمق وجود افسوس خوردم که چرا بايد وضعيت به اينگونه باشد که بهترين و باتجربه ترين داورهاي کشور به راحتي عطاي داوري را به لقايش مي بخشند. از خودم که بگذرم که به گفته خيلي از دوستان مظلومانه داوري را ترک کردم؛ ولي خداحافظي اين عزيزان ( سعيد مظفري زاده و محسن ترکي) واقعا جاي تاسف دارد.

در گذشته داوران بين المللي و با تجربه حتي بعد از سن 45 سالگي و تا 48 سالگي ليگ برتر کشور را قضاوت مي کردند ولي چرا داوران با تجربه بي انگيزه شده اند بنده مسابقات زيادي را در کنار سعيد عزيز بودم و شاديها و تلخي هاي فراواني را باهم تبديل به بهترين اوقات کرديم ولي تلخترين لحظه زندگي بنده خداحافظي سعيد عزيز است بهرحال روزگار چنين است اميدوارم که درزندگي شخصي و تحصيلاتش که تا به امروز هم موفق بوده است پيروز و سرافراز باشد.