حدود 600 هوادار استقلال و پرسپولیس در مقابل درب غربی استادیون آزادی حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار اوج،در حالیکه کمتر از 24 ساعت تا زمان دربی 78 زمان باقی مانده است،حدود 600 هودار پشت درب غربی استادیوم آزادی حضور یافته اند.

*هواداران استقلال و پرسپولیس که در محل حضور داشتند،صورت خود را به رنگ تیم موردعلاقه شان درآوردند.

*طرفداران استقلال و پرسپولیس از اصفهان،اهواز،رشت،کرمانشاه و مشهد به تهران آمده اند.

*یک درگیری مختصر میان طرفداران دو تیم به وجود آمد.ابتدا شعارهایی علیه فرهاد مجیدی از سوی طرفداران پرسپولیس سر داده شد و در ادامه طرفداران استقلال علیه علی دایی شعار سر دادند.

*هوای در منطقه استادیوم آزادی بسیار سرد است.

*یکی از طرفداران استقلال پرچم بزرگی از این تیم بر روی زمین پهن کرده بود.

*تمامی امکانات گرمایشی در مقابل درب غربی وجود دارد.

*هواداران پرسپولیس به شدت نیلسون را تشویق کردند.

*عکاسان ژاپنی در محل حضور دارند و از اتفاقات رخ داده عکس می گیرند.