کارشناس داوری معتقد است که تصمیم مظفریزاده مبنی بر اعلام خبر خداحافظیاش قبل از دربی اشتباه بوده و بر قضاوت او تاثیرگذار بوده است. نوذر رودنیل در مورد قضاوت مظفریزاده در نیمه نخست دربی 78 اظهار داشت: اولین نکتهای که باید به آن اشاره کنم مربوط به نیلسون است. لباس این بازیکن سفید بود و از آنجایی که در لباس استقلال هم این رنگ استفاده شده بود، میتوانست مشکلاتی را به وجود آورد. به همین خاطر بهتر بود داور از دروازهبان پرسپولیس میخواست لباس خود را عوض کند.

وی افزود: اخطاری که به پژمان نوری و پیام صادقیان داده شد کاملاً درست بود. همچنین اعلام بازی خطرناک رضا حقیقی در دقیقه 18 نیز تصمیم درستی بود که از سوی داور گرفته شد.

این کارشناس داوری در ادامه عنوان کرد: حرکتی که اولادی پس از برخوردی که با بنگر داشت انجام داد غیرعمد بود و پای او سهواً به صورت بازیکن پرسپولیس برخورد کرد.

رودنیل گفت: در آخرین خطایی که در نیمه اول روی تیموریان رخ داد، رضا حقیقی باید اخطار میگرفت. در مجموع این بازی تا پایان نیمه اول صحنه حادثهسازی در محوطههای جریمه نداشت و داور قضاوت خوبی را انجام داد و تیم داوری خوب سوت زد.

وی همچنین در مورد نیمه دوم بازی نیز اظهار کرد: این بازی آنقدر درگیرانه بود که حتی کارشناسی داوریاش هم مشکل است. آندرانیک تیموریان در این بازی هم خطاهای زیادی انجام داد و هم با داور خیلی صحبت میکرد. نمیدانم چرا به او کارت زرد داده نشد اما سایر کارتهایی که به عمرانزاده و علیعسگر نشان داده شد درست بودند.

این کارشناس داوری اضافه کرد: در مجموع این بازی صحنههای حادثهسازی نداشت که در تصمیمگیری داور تاثیرگذار باشد ولی بازی درگیرانه بود و این موضوع تقصیر مظفریزاده هم نبود. کار تیم داوری قابل قبول بود.

رودنیل در مورد خداحافظی مظفریزاده از دنیای داوری گفت: اولاً اعتقادم بر این است که اگر او قصد خداحافظی داشت نباید قبل از این بازی تصمیمش را اعلام میکرد. او میتوانست 10 دقیقه مانده به پایان بازی این موضوع را به شکلی به گزارشگر بازی انتقال دهد تا آن زمان این موضوع اعلام شود. از طرفی اعلام این موضوع در روحیه خودش و بازیکنان نیز تاثیرگذار بود. او امروز تقریباً با استرس بازی را قضاوت کرد.

وی اضافه کرد: به نظر من اشتباه است که مظفریزاده داوری را ادامه ندهد. اگر برای ادامه تحصیل هم به جایی میرود بهتر است که همانجا قضاوت کند.

این کارشنان داوری همچنین گفت: ما باید ارزشهایمان را حفظ کنیم و در این میان فکر میکنم هر طور شده باید ترکی را به داوری بازگردانیم و او را از دست ندهیم. ضمن اینکه قهرمانی از داوران خوب ما بود و نمیدانم چطور شد که او را 8 ماه محروم کردند. اگر بحثهایی که در مورد او مطرح میشود، صحت داشته باشد که هیچ، در غیر اینصورت چرا باید اینگونه او را جریمه کنند؟!