سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس گفت: مسئله اعتصاب بازيکنان يک موضوع درون خانوادگي است.
شيريني: اعتصاب موضوع درون خانوادگي است
سعيد شيريني پس از دربي 78 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ضمن احترامي که براي قلعهنويي قائلم اما به نظر ميرسيد در استقلال همه ميخواستند بازي را مساوي کنند و به آنها بابت اين يک امتياز تبريک ميگويم.

به گزارش فارس، وي افزود: البته منظورم به هيچ عنوان کنايه زدن به استقلاليها نيست اما همه ديدند در اين بازي فقط يک تيم به دنبال برد بود که اسمش پرسپوليس است و تيم ديگر با يک شيوه دفاعي تساوي ميخواست که به آن رسيد. البته خوشحالي زايدالوصف بازيکنان حريف در پايان بازي گواهي اين ادعاست.

شيريني خاطرنشان کرد: بازيکنان ما در نيمه دوم و پس از صحبتهاي دايي هرچه داشتند در توان گذاشتند اما با همه احترامي که گفتم براي حريف قائلم استقلال بازي را با يک تاکتيک تمام دفاعي خراب کرده بود.

وي درباره اعتصاب بازيکنان پرسپوليس قبل از دربي نيز گفت: مسائلي است که بين بازيکنان، مربيان، مديران و ارکان باشگاه پيش ميآيد در رسانههاي خبري جايي ندارد و بهتر است اسرار خانواده داخل خانواده بماند.

سرپرست سرخپوشان تأکيد کرد: بيشتر تأسف من براي هواداران پرسپوليس است که اين همه راه آمدند تا گل ببينند و شاهد پيروزي تيمشان باشند اما شرمنده اين عزيزان شديم، هرچند هنوز چند هفته تا پايان ليگ باقي مانده و با توجه به بازيهاي سختتر استقلال اميدوارم بتوانيم در ادامه راه جبران مافات کرده و دل اين هواداران پرسپوليس را که ولينعمت ما هستند، شاد کنيم.

شيريني در خصوص قضاوت مظفريزاده نيز گفت: به اين داور سالم، بيغرض و پاک خداقوت گفته و اميدوارم اين عزيز در خداحافظي خود تجديدنظر کند در غير اينصورت از ته دل براي ايشان آرزوي موفقيت در تمام مراحل زندگياش را دارم.