آنچلوتي: سال 2014 را عالي شروع کرديم


سرمربي رئال مادريد اظهارات منتسب به وي در گلفنيوز را رد کرد.

کارلو آنچلوتي در نشست خبري پيش از ديدار امشب تيمش مقابل بتيس در هفته بيستم لاليگا اظهار داشت: خسه عالي بازي ميکند اما نميدانم که در ترکيب اصلي مقابل بتيس حضور داشته باشد يا نه. در ترکيب اصلي بودن مسئله مهمي نيست؛ مهمترين موضوع اين است که او هر بار که به ميدان ميرود، عالي کار مي کند.

وي ادامه داد: موراتا تقاضاي خروج از باشگاه نکرده است. من فکر ميکنم او اينجا خوشحال است. هيچ چيزي در روزهاي اخير تغيير نکرده است. موراتا ميماند زيرا ما امسال به او نياز داريم.

سرمربي رئال مادريد با اشاره به يک سال بازي نکردن کاسياس در لاليگا خاطرنشان کرد: شرايطي مشابه شرايط کاسياس را به ياد نميآورم. درست است که در بازيهاي زيادي حضور نداشته است اما وقتي بازي ميکند، بسيار عالي است.

وي اضافه کرد: همه مسابقات سخت هستند به خصوص وقتي مقابل تيمهايي که در جدول مشکل دارند، به ميدان برويم. به ياد ميآورم که آنها در 20 دقيقه اول مقابل بارسلونا واقعا عالي کار کردند. بايد مراقب باشيم و تمرکزمان را حفظ کنيم.

آنچلوتي افزود: شرايط کوئنترائو با مارسلو متفاوت است زيرا فابيو پس از مصدوميت برگشته است. او در اولين مسابقه پس از بازگشتش عالي بازي کرد. امروز استراحت ميکند و از اين هفته براي بهبود شرايط بدني وي استفاده ميکنيم.

سرمربي سابق پاريسنژرمن تأکيد کرد: فکر ميکنم بيل امشب فوقالعاده بازي خواهد کرد. او بازيکن بسيار مهمي است. خريد او براي باشگاه بسيار خوب بود. مشکلاتي در اردوي پيش از فصل خواهد داشت و از آن به بعد عالي بازي ميکند. براي اولين سالش عالي کار ميکند هرچند بايد بهتر با همتيميهايش هماهنگ شود. اين براي کسي که با شيوه متفاوتي از بازي به يک کشور ديگر ميرود، طبيعي است.

آنچلوتي در خصوص اظهارات منتسب به وي درباره حسرت از فروش اوزيل در گلف نيوز گفت: اين اولين باري نيست که مردم از قول من حرف ميزنند و آخرين بار هم نخواهد بود. حقايق روشن است و بارها اين را توضيح دادهام.

وي ادامه داد: سال 2014 را عالي شروع کردهايم اما بايد همين روند را ادامه دهيم. اکنون هر بازي يک آزمون است و اميدوارم امشب عالي پيش برود زيرا همه بازيها مهم هستند. وقتي هر سه روز يک بار بازي ميکنيد، نميتوانيد هميشه با يک ريتم بازي کنيد.