مديرعامل باشگاه تراکتورسازي ميگويد يک مربي داخلي هدايت تيمش را بر عهده خواهد گرفت.

پس از اينکه روز گذشته هيات مديره باشگاه تراکتورسازي با استعفاي مجيد جلالي موافقت کرد، نظمي مديرعامل اين باشگاه بر خلاف خواست بيشتر هواداران تراکتورسازي اعلام کرد که گزينههاي هدايت اين تيم در ادامه رقابتهاي ليگ برتر و شروع ليگ قهرمانان گزينهاي داخلي خواهد بود.

بيشتر هواداران تراکتورسازي در روزهاي گذشته از توني اوليويرا حمايت کردهاند و شايد يکي از دلايل اصلي تنگ شدن فضا براي مجيد جلالي، حمايتهاي فراوان تراکتوريها از توني بوده است. با اين حال به گفته نظمي قرار است تا انتخاب سرمربي جديد تراکتورسازي باغآبادي تراکتورسازي را تمرين بدهد.

نظمي همچنين اعلام کرده که تا امشب نام سرمربي جديد تيم تراکتورسازي را اعلام خواهد کرد.

از حميد استيلي و رسول خطيبي به عنوان دو گزينه هدايت تراکتورسازي نام برده ميشود.