محمد رويانيان گفت: رئال مادريد موافقت اوليه خود را براي حضور در تهران اعلام کرده است.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس درباره جزئيات مذاکرات با باشگاه رئال مادريد اظهار کرد: ما از دو هفته پيش پيگيري اين موضوع را آغاز کرده بوديم و از طريق يکي از دفاتر خود در اروپا نامهاي رسمي تنظيم کرديم و براي برگزاري يک ديدار دوستانه با باشگاه بزرگ رئال مادريد درخواستي به آنها داديم.

به گزارش ايسنا، او ادامه داد: بعد از چند روز پيگيري که از طريق يکي از دوستان خوبمان انجام داديم شب گذشته پاسخ اوليه اين باشگاه را دريافت کرديم که اعلام آمادگي کردند با سفر به ايران و حضور در تهران ديدار دوستانهاي با پرسپوليس برگزار کنند.

رويانيان گفت: قرار است تا پايان اين هفته نامهاي که رئاليها در آن پاسخ رسمي به ما دادهاند به باشگاه برسد و بعد از آن با هماهنگي با يکديگر براي مسائل بعدي بحث کنيم. بدون شک آوردن رئاليها به ايران کار آساني نيست و ما در اين زمينه نياز به حمايت همه جانبه در کشور داريم.